ESTE URMĂTORUL:

Scris de  Ema Aron 
Judecatoria sector 1 Bucuresti
 Arhiva Civila – studiu dosare si condici: marti si joi orele 10.00 – 14.00
–          Legalizari si primiri cereri eliberare certificate de grefa: marti si joi orele 10.00 – 12.00 
Arhiva penala – studiu dosare si condici: marti si joi orele 10.00 – 14.00
–          Legalizari si primiri cereri eliberare certificate de grefa: marti si joi orele 10.00 – 12.00;
Registratura – Inregistrare cereri de chemare in judecata; depunere acte la dosar: marti si joi orele 10.00 – 13.00
–          Inregistrare cereri de incuviintarea executarii silite: marti si joi orele 10.00 – 14.00
–          Ridicare copii legalizate si titluri executorii; ridicare certificate de grefa la camera 220 – marti si joi orele 10.00 – 13.00

Biroul executari penale: marti si joi orele 10.00 – 14.00

 
Judecatoria sector 2 Bucuresti
 Serviciul Registratură (cam.035, parter): marţi si joi, orele 10.00 – 14.00;
Grefierul delegat pentru primirea cererilor de chemare în judecată (cam.035, parter): marţi şi joi, orele 10.00 – 14.00;
Serviciul Registratură – primirea cererilor de încuviinţare executare silită (cam.035, parter): luni, orele 10.00 – 12.00; 
Serviciul Arhivă (cam.034, parter – arhiva civila, cam.036, parter – arhiva penala): marţi si joi, orele 10.00 – 14.00;
Biroul Persoane Juridice – pentru primirea cererilor (cam.107, et.1): joi – 05.07.2012; 19.07.2012; 02.08.2012; 16.08.2012; 30.08.2012, între orele 13.00 – 15.00;
Biroul Persoane Juridice(Asociaţii de Proprietari/Asociaţii, Fundaţii, Sindicate – cam. 107, et.1  ): joi, orele 09.30-12.30 ;
Eliberarea certificatelor de grefa (cam. 037, parter): marţi şi joi, orele 10.00 – 14.00;
 
Judecatoria sector 3 Bucuresti
 Registratura:
• marti intre orele 09,00-13,00; • miercuri intre orele 09,00-13,00  (mai putin legalizari si/sau investiri hotarari judecatoresti); • joi intre orele 09,00-13,00.
 Arhiva civila:• marti, miercuri si joi intre orele 09,00-13,00.
 Arhiva penala:• marti si joi intre orele 09,00-13,00.
 Biroul executari penale:• marti si joi intre orele 09,00-13,00.
 Biroul executari civile:• marti si joi intre orele 09,00-11,00.
 Asociatii de proprietari, asociatii, fundatii si sindicate:
• luni intre orele 09,00-13,00.
 
Judecatoria sector 4 Bucuresti
 Arhiva – marti si joi – orele 09.00 – 13.00
Registratura cam. 208 – marti si joi – orele 09.00 – 13.00
Registratura camera 224 – primiri acte – marti si joi – orele 09.00 – 12.00
                                               Eliberari certificate – marti si joi – orele 15.00 – 16.00
                                               Eliberari acte – vineri orele 09.00-13.00
Biroul executari civile – primiri acte – marti – orele 09.00-13.00
Eliberari acte – Joi orele 09.00-13.00Birou exectuari penale – marti orele 09.00-13.00
 Judecatoria sector 5 Bucuresti
 Registratură (depunere cereri de chemare in judecată)- cam. S.42 şi registratură (depunere cereri şi inscrisuri; depunere si eliberare copii legalizate si certificate de grefă) cam. S.44:
                                   Marti şi Joi – 9.00 – 13.00
Biroul Persoane juridice (Asociatii, Fundatii, Sindicate, Asociatii de Proprietari – acordare personalitate juridica si modificari statut/act constitutiv) – cam. S 37: Marţi – orele 10.00-13.00
Eliberări încuviinţări executare silită – cam. S 35: Miercuri 10.00-12.00
 Judecatoria sector 6 Bucuresti
 Compartimentul arhivă – camera 122, registratură şi grefierul  de serviciu – camera 114:
–         marţi şi joi  – între orele 900-1300
 Pentru eliberarea certificatelor de grefă – camera 201:
–         marţi şi joi– între orele 900-1300
 Pentru eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti – camera 201:
–         marţi şi joi – între orele 900-1300
 Compartimentul executări penale – camera 102:
–         marţi şi joi – între orele 900-1300
Compartimentul persoane juridice şi sindicate – camera 101:
–         marţi şi joi – între orele 900-1300
Compartimentul de acordare a personalităţii juridice pentru asociaţiile de proprietari – camera 101:
–         marţi şi joi – între orele 900-1300
Compartimentul executări silite – camera 101:
–         marţi şi joi – între orele 900-1200 – pentru depunerea cererilor privind încuviinţarea executării silite;
–         marţi şi joi – între orele 1200-1300 – pentru eliberarea încheierilor de încuviinţare a executării silite
 

Tribunalului Bucureşti
 Programul de lucru cu publicul pentru toate secţiile:

a) arhivă şi registratură: – marţi, miercuri şi joi – orele 09.00-13.00
b) programul de legalizări şi investiri  pe perioada vacanţei judecătoreşti:
secţiile civile şi secţiile penale: miercuri – orele 09.00-13.00
secţia a VI-a Civilă: marţi, miercuri, joi – orele 09.00-13.00
secţia a VII-a Civilă: marţi şi joi – orele 09.00-13.00
secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale: marţi şi joi – orele 09.00-13.00
secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal:  miercuri şi joi – orele 09.00-13.00.

Şedinţele de judecată, urmează a se desfăşura în conformitate cu planificările făcute de către Preşedinţii secţiilor şi avizate de Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti.
Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona cu program normal, ca şi în perioadele de timp aflate în afara vacanţei judecătoreşti. Biroul de aplicare a apostilei va avea următorul program:
 primiri acte: de luni până vineri – orele 09.00-11.00
eliberări acte: de luni până vineri – orele 15.00-16.00 (cu menţiunea că actele nu se vor elibera în ziua primirii, ci se vor elibera în ziua imediat următoare).
           
Biroul Local pentru Expertize Tehnice, Judiciare şi Contabile va avea următorul program cu publicul pe perioada vacanţei judecătoreşti:

            – marţi şi joi – orele 09.00-13.00
Biroul persoane juridice va avea următorul  program:
            – marţi şi joi – orele 09.00-13.00

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *