Baroul Bucuresti – Calendarul Adunarii Generale de Alegere a Organelor de Conducere din 23 septembrie 2019

 1. Perioada depunere cereri de inscriere in Comisia de Organizare, Votare si Validare (Comisia nr.1) si in Comisia de Solutionare a Contestatiilor (Comisia nr. 2): 01-07.08.2019;
 2. Verificare indeplinire conditii inscriere in Comisii si afisare Decizie Consiliu – 08.08.2019;
 3. Inregistrare eventuale contestatii impotriva Deciziei Consiliului privind rezultatul verificarilor cererilor de inscriere in Comisii: 09.08.2019;
 4. Solutionare eventuale contestatii impotriva Deciziei Consiliului privind rezultatul verificarilor cererilor de inscriere in Comisii: 12.08.2019;
 5. Afisare lista finala cu componenta Comisiilor nr. 1 si nr. 2: 12.08.2019;
 6. Perioada depunere candidaturi: 12-21.08.2019;
 7. Validarea candidaturilor și publicarea deciziei Comisiei nr. 1 de validare a candidaturilor: 22.08.2019;
 8. Depunere eventuale contestatii impotriva deciziei Comisiei nr. 1: 23.08.2019;
 9. Publicarea hotararii Comisiei nr. 2 cuprinzand lista definitiva a candidaturilor validate: 26.08.2019;
 10. Campania electorala: 26.08.2019 – 21.09.2019;
 11. Adunarea Generala Electiva: 23.09.2019.

HCBB nr.15 din 31.07.2019

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *