COMPONENTA CURTII DE ARBITRAJ PROFESIONAL A BAROULUI BUCURESTI

HOTARAREA nr. 20/10.09.2019

Analizand dispozitiile Hotararii Consiliului UNBR nr. 1063/07.03.2015, prin care s-a adoptat Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor (Curtea de Arbitraj), ca baza legala a punerii in aplicare a prevederilor art. 251/264 din Statutul profesiei de avocat, privitoare la procedura medierii si arbitrajului,

Luand in considerare invitatia adresata de Consiliul Baroului Bucuresti,  avocatilor interesati sa devina arbitri in cadrul Curtii de Arbitraj, de a-si exprima optiunea conform dispoziilor art. 6.3 si 6.5 din Regulament, invitatie postata pe site-ul baroului,

Constatand ca un numar de 33 de avocati si-au manifestat interesul de a se inscrie in cadrul Curtii de Arbitraj, si analizand inscrisurile depuse de acestia,

In temeiul prevederilor art. 56 alin 2, lit. a, din legea 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat republicata, si ale art. 73, alin.3, din Statutul Profesiei de Avocat, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                 CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

                                                                     HOTARASTE

Art. 1.   Se respinge candidatura domnului avocat Diaconescu P. Cezar Paul, datorita sanctiunii diciplinare aplicate prin Decizia Disciplinara  nr. 19/20.10.2016.

Art. 2   Se desemneaza componenta Curtii de Arbitraj a Baroului Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Dimitrie Raureanu, nr. 3, st. 5, camera 513, sector 5, pentru o perioada de 4 ani;

 1. Ciobanu M. Petrut
 2. Bucur F. Petrica
 3. Ilie Iordachescu A. Ion
 4. Popescu R.I.C. Octavian
 5. Marculescu I. Loredana
 6. Anghelache C. Camelia Constanta
 7. Olteanu C. Simion Danut
 8. Naubauer C. V.  Stefan
 9. Petrea I. O. Delia Alexandra
 10. Budisteanu F. M. Mihaela Ariadna
 11. Ovedenie S. Valentin
 12. Stoica C. D. Mihnea Octavian
 13. Friedmann Nicolescu S. Iosif
 14. Udrea T. Gabriel Valentin
 15. Tulesca N. Luminita
 16. Mihaila D. Constantin
 17. Piuca P. Bianca Argentina
 18. Bustea D. Elena
 19. Tanasescu M.R. Mihai Alexendru
 20. Ciulinaru Gh. Maria Magdalena
 21. Popa C. Cornel
 22. Lupsa Gh. Ionut
 23. Alexandru I. Ancuta
 24. Alexandru I. Ionut
 25. Ciobanu I. Mihail
 26. Ungureanu G. Aura Alexandra
 27. Stanculescu A. Ioana Mihaela
 28. Voiculescu Gh. Constantin
 29. Sacasanu A. Cristian
 30. Carciumaru Prala C. Camelia Gabriela
 31. Marcu N. Maria – Supleant
 32. Burghina V. Delia Adela – Supleant

Art. 3.   Decanul Baroului Bucuresti este membru de drept si Presedintele Curtii de Arbitraj a Baroului Bucuresti pentru o perioada de 4 ani.

Art. 4.   Toti arbitrii pot fi numiti in calitatea de supraarbitru.

Art. 5.   Prezenta hotarare va fi adusa la cunostita publica prin afisare la sediu si prin publicare pe site-ul baroului

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

DECAN

Av. Ion Dragne

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *