Consiliul Baroului București informează avocații cu privire la aspectele analizate și măsurile dispuse în ședința sa din 10 decembrie 2019.

Astfel, au fost discutate și adoptate următoarele decizii/măsuri:

  • Ca urmare a ședinței comune cu Consiliul de Administrație al Filialei București –Ilfov a CAA, ce a avut loc la aceeași dată, s-a decis comunicarea de adrese către C.A.A. și U.N.B.R, prin care să se solicite informații cu privire la gradul de colectare a contribuțiilor celorlalte filiale la fondul de rezervă al sistemului central, pe de o parte, precum și cu privire la propuneri de modificare a Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, în sensul egalizării contribuțiilor filialelor care compun C.A.A. la acest fond, pe de altă parte;
  • S-a luat act de informarea privind efectuarea de comunicari catre toate barourile din capitalele tarilor UE si catre uniunile nationale de barouri, privind verificarea solicitarilor de inscriere in tablourile acestora de catre petenti care pretind a fi membri ai Baroului Bucuresti, în urma informării primite de la unele barouri străine cu privire la solicitări de înscriere în tablourile acestora primite de la persoane care nu au calitatea de avocat;
  • S-a aprobat, de principiu, calendarul de activități pentru anul 2020 al Baroului București, urmând a se definitiva odată cu stabilirea datei Adunării Generale Ordinare a Baroului București, raportat la disponibilitatea unui spațiu adecvat desfășurării acesteia;
  • S-a decis amânarea datei intrării în vigoare a H.C.B.B. nr. 32/05.11.2019 privind aplicarea măsurii suspendării pentru neplată, pentru data de 14.01.2020, constatându-se interesul crescut al avocaților de a își achita obligațiile către bugetul baroului, recomandu-se avocatilor indicati in anexa la hotarare sa faca eforturi pentru reglementarea problemei contributiilor profesionale  in cel mai scurt timp;
  • S-a decis efectuarea de verificări și adrese către barourile de origine, față de avocații care, deși nu sunt membri ai Baroului București, își desfășoară activitatea preponderent pe raza municipiului București, în vederea conformării la dispozițiile care impun deschiderea de sedii secundare;
  • S-a luat act de execuția bugetară pentru primele 11 luni ale anului 2019, urmând a se analiza, inclusiv pentru luna decembrie 2019, în prima ședință a lunii ianuarie 2020, în vederea întocmirii proiectului de buget;
  • S-a discutat referitor la nivelul indemnizațiilor membrilor Consiliului și a fost amânată adoptarea unei măsuri privind cuantumul indemnizațiilor membrilor organelor de conducere ale baroului;
  • A fost aprobat, în acord cu Filiala București-Ilfov a C.A.A., programul de funcționare a Baroului București, pe perioada Sărbătorilor de Iarnă.

Ion Dragne

Avocat

Decanul Baroului București

Preluare: baroul-bucuresti.ro

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *