COMUNICAT DE PRESĂ

Motto : ”Ca să fii respectat, începe prin a te respecta.” (Tudor Arghezi)

         Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților din România a luat act cu îngrijorare de evoluția deciziilor adoptate de Adunările Generale ale instanțelor din România, privind suspendarea activității de judecată, decizii cu impact asupra desfășurării actului de justiție.

      Facem un apel astfel colegilor magistrați în sensul continuării dialogului cu factorii implicați, respectiv în sensul abordării instrumentelor legale adecvate, în vederea realizării scopului propus.

      Cu toate acestea, solicităm conducerilor instanțelor asigurarea unei comunicări adecvate și conforme cu graficul de program stabilit de fiecare complet de judecată în timp util, către organele de reprezentare ale avocaților.

      Solicitarea noastră vine în spiritul parteneriatului caracteristic unui act de justiție, precum și în spiritul unui respect reciproc datorat între membrii celor două profesii juridice.

     În acest sens, atragem atenția asupra inconsecvenței aplicării generale a deciziilor adoptate de către complete de judecată ce compun aceleași instanțe, sens în care nu există o predictibilitate a desfășurării ședinței de judecată pentru avocați și justițiabili deopotrivă.

     Această chestiune este de natură a afecta în mod evident întreaga activitate a avocaților, cu atât mai mult cu cât sunt situații în care părțile și reprezentanții lor convenționali se deplasează de pe raza altul județ.

     Există de asemenea situații în care grefierii aflați în segmentul de Registratură refuză primirea unor documente în cauze cu caracter urgent și / sau Cameră de Consiliu, cu termene foarte scurte, aflându-ne astfel în situația în care aceștia hotărăsc arbitrar asupra ”urgenței” cauzei.

     Nu în ultimul rând, față de evoluția situației, e important să aveți în vedere faptul că amendarea avocaților în dosare – situație sesizată de colegii noștri în București și în țară – nu este o soluție în rezolvarea problemelor, ci din contră, conduce la crearea unei ”breșe” tot mai mari în relația dintre cele două corpuri profesionale.

    Lipsa avocaților de la soluționarea cauzelor se datorează comunicatelor publice postate de către instanțe, caracterul ”urgent” al cauzelor fiind apreciat distinct și arbitrar de părțile implicate.

    Este important să înțelegem că întregul corp profesional al avocaților poate fi un partener al demersurilor colegilor magistrați, în sensul respectării legii și a Statului de Drept, însă parteneriatul se poate derula în condițiile în care există un respect reciproc manifestat între membrii celor două organisme juridice. 

         VICEPREȘEDINTE

   Av. Silvana Racoviceanu

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *