COMUNICAT DE PRESĂ

Motto : ” Respectul nu ţine cont de calitatea persoanei, ţine doar de caracterul ei”. (Ovidiu Kerekes)

    Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților din România își manifestă întreaga solidaritate față de protestul inițiat public de către avocații din Hunedoara și Consiliul Baroului Hunedoara.

    Aducem la cunoștința publicului faptul că la data de 29 ianuarie 2020, cu ocazia judecării dosarului 2621/221/2018, doamna judecător Ioana Nicoleta Gheberta din cadrul Judecătoriei Deva, a dispus în sarcina avocatului ales al inculpatului persoană juridică, măsura amenzii judiciare în cuantum de 1.500 de lei

Măsura a fost motivată de lipsa nejustificată de la termenul de judecată stabilit în cauză, instanţa aflându-se în desfăşurarea unui protest concretizat în suspendarea activităţii.

    Cu toate acestea, avocatul în cauză  suferă de o afecţiune severă şi a fost internată în spital, neputând fi prezentă în sala de judecată la un proces în care era implicată ca apărător, sens în care a formulat o cerere de amânare, dovedită cu acte medicale.

    Atragem atenția totodată, Colegiului de conducere și Președintelui Tribunalului Hunedoara, Doamna TIMISAN CARMEN MIHAELA, asupra faptului că un minim respect arătat față de avocații care se prezintă în fața acestei instanțe, presupune anunțarea publică a completelor de judecată care s-au raliat deciziei de a protesta sau nu, astfel cum în prezent procedează colegii din majoritatea instanțelor din București și din țară. 

    Facem un apel astfel, colegilor magistrați din cadrul Tribunalului Hunedoara, în sensul continuării dialogului cu factorii implicați, respectiv în sensul respectării calității colegilor avocați care se prezintă în scop profesional în cauzele aflate pe rolul Tribunalului Hunedoara.

    Solicităm totodată Uniunii Naționale a Barourilor din România, precum și celorlalte barouri din țară, manifestarea unei poziții de solidaritate față de confrații avocați din Hunedoara.

     

VICEPREȘEDINTE

Av. Silvana Racoviceanu

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *