COMUNICAT DE PRESĂ

                   Motto: Dacă n-ar exista parlamente, ar putea guverna orice chelner.” (Otto von Bismarck)

   Având în vedere Proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și importanța protejării și apărării drepturilor și libertăților cetățenilor acestui stat,

Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților din România face un apel public către membrii Parlamentului României în sensul respectării Constituției și a statutului lor de putere legislativă.

   Reamintim, pe această cale, faptul că o lege prin care se restrânge exercițiul drepturilor și libertăților fundamentale trebuie să conțină în textul său toate măsurile și condițiile în care un drept sau libertate fundamentală sunt restrânse, precum și întreaga procedură aferentă, iar acestea trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de art. 53 alin 1 si 2 din Constituția României (să fie necesare, proporționale, nediscriminatorii și să nu aducă atingere existenței dreptului sau libertăților).

   Parlamentul României este singura autoritate legiuitoare a României, în materia restrângerii exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale astfel încât delegarea puterii legislative către Guvern sau Ministere nu este posibilă.

   Exclusiv Legea, ca act normativ, poate conține măsurile și condițiile restrângerii drepturilor, precum și perioada pentru care acestea pot fi restrânse, sens în care cităm dispozițiile art.53 din Constituția României potrivit cărora:

(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.”

   Potrivit art. 61 alin 1 din ConstituțieParlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.”

            VICEPREȘEDINTE

             Av. Silvana Racoviceanu

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *