COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților din România a luat act cu îngrijorare, față de poziția publică manifestată de Asociația Forumul Judecătorilor din România prin care se solicită din nou Parlamentului României, Guvernului României și Ministerului Justiției luarea urgență a unor măsuri legislative în scopul prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul SARS-CoV-2, inclusiv prin restrângerea fazei orale în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești”.

În acest sens, atragem atenția distinșilor colegi magistrați, faptul că sediile instanţelor de judecată NU pot fi considerate focare de răspândire a virusului SARS-CoV-2, mai mult decât orice altă instituție publică, la care cetățenii au dreptul la un acces direct, în scopul protejării intereselor acestora.

Atragem atenția asupra faptului că digitalizarea sistemului de justiție nu poate avea loc în lipsa unei dezbateri reale în cadrul societății civile, iar prin restrângerea aleatorie a aplicării unor principii de drept, precum ORALITATEA, PUBLICITATEA, ADMINISTRAREA NEMIJLOCITĂ A PROBELOR, se încalcă liberul acces la justiție și exercitarea dreptului la apărare.

Nu în ultimul rând, în lipsa unor date practice fundamentate, digitalizarea are scopul exclusiv de a facilita procedurile de comunicare și transmitere a informațiilor ce fac parte dintr-o procedură judiciară și NU scopul de a restrânge aleatoriu posibilitatea de exercitare și apărare a intereselor, drepturilor și libertăților cetățeanului.  

Sistemul de justiție, componentă esențială a unui stat de drept se adresează tuturor cetățenilor, deopotrivă, indiferent de mijloacele materiale pe care le dețin, în apărarea intereselor, drepturilor și libertăților acestora.

Apreciem faptul că, urmare a bunelor relații de comunicare și colaborare de până acum, între Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Națională a Barourilor din România, între barouri și instanțe, la nivel local, măsurile adoptate la nivel general, după încetarea stării de urgență au respectat, atât cât a fost posibil, în limita bugetelor, a spațiilor, respectiv a dotărilor logistice, minime măsuri de siguranță, cu anumite excepții ce au condus la adaptare, pe parcurs.

Considerăm pripită adoptarea în urgență a unor măsuri legislative de importanță majoră, într-un domeniu fundamental al Statului de drept, cum este Justiția, sens în care, reamintim colegilor noștri magistrați, faptul că în aplicarea legii, respectarea principiilor de drept constituie fundamentul ce stă la baza profesiei de judecător. 

VICEPREȘEDINTE

Av. Silvana Racoviceanu

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *