COMUNICAT DE PRESĂ

Motto: „Deținerea puterii corupe inevitabil rațiunea.”
(Immanuel Kant)

Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților din România condamnă practicile nelegale ale unor magistrați, membri activi ai sistemului judiciar și atrage atenția nu doar asupra gravității încălcării dreptului la apărare, principiu fundamental în cadrul unui stat de drept, ci și asupra unei firești scăderi a încrederii societății în actul de justiție, pe fondul acestor încălcări.
La data de 10.02.2021, cu ocazia judecării Dosarului nr. 1692/1/2017, unul dintre completele Înaltei Curți de Casație și Justiție a dispus înlăturarea avocatului din dreptul de a susține o cerere proprie a martorului, în ciuda dispozițiilor art. 31 și art. 34 C.pr.pen.
Prezenta decizie, ce încalcă flagrant dreptul la apărare, precum și respectul datorat profesiei de avocat, constituie, din ce în ce mai mult o practică a unor magistrați ce par să își atribuie un rol mai presus de lege, și nu de aplicare a legii. Atunci când acești magistrați provin de la cea mai importantă instituție judecătorească a statului, precum Înalta Curte de Casație și Justiție, decredibilizarea actului de justiție și încălcarea principiilor de drept (apărare, legalitate, echitate, responsabilitate) devin fenomene de natură a afecta securitatea statului și a cetățeanului.
Potrivit art. 31 C.pr.pen. „avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali în condiţiile legii.”
Potrivit art. 34 C.pr.pen. „în afara participanţilor prevăzuţi la art. 33, sunt subiecţi procesuali: martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale.”
Potrivit Deciziei CCR nr. 111 din 28.02.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 445 din 04.06.2019, par. 20-23, Curtea constată că dispozițiile normelor penale indicate trebuie interpretate în sensul în care martorul are dreptul de a fi asistat de avocat.
Potrivit art. 24 alin. 1 din Constituție, „dreptul la apărare este garantat” , iar art. 2 alin. 3 din Legea 51/1995 prevede faptul că „avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii.”
Cu sfidarea totală a normelor legale citate anterior, există judecători sau procurori care consideră că pot avea o „Justiție” proprie, creată după regulile, chipul și asemănarea lor, situând astfel România, din perspectiva sistemului de drept, în categoria statelor totalitare.
Reamintim așadar faptul că recunoasterea dreptului la aparare este un element comun în toate sistemele procedurale ale statelor democratice!
Solicităm respectarea profesiei de avocat și a prerogativelor legale ale acesteia, ne manifestăm solidaritatea față de confratele avocat Florin Vieriu, implicat în Dosarul nr. 1962/1/2017, aflat pe rolul ICCJ și înțelegem să sesizăm toate aceste practici situate în afara legii, asociațiilor internaționale de profil, precum și Consiliului Superior al Magistraturii.

Consiliul Director
A D S A

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *