Convocator al Adunarii Generale a Membrilor A.D.S.A. din 16 Martie 2021

În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. 5 din Statutul Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților, se CONVOACĂ:

Adunarea Generală a membrilor Asociației pentru Dialog si Solidaritate a Avocaților, pentru data de 16 martie 2021, orele 17,00, la sediul asociaţei situat în strada Turnul Eiffel nr. 6, sector 2, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al  Comitetului Director A.D.S.A. pe anul 2020;
  2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare pe anul 2020- raport Comisie de Cenzori;
  3. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului ”Calendar de Evenimente A.D.S.A.-2021”
  5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pe anul 2021;
  6. Alegerea organelor de conducere;
  7. Diverse.

În caz de neîntrunire a cvorumului statutar Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 23 martie 2021, orele 17,00, în aceeaşi locatie.
Au drept de vot la Adunarea Generală, membrii A.D.S.A. care la data de sedintei au  cotizaţia  achitată la zi.

Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale,  vor putea fi consultate pe site-ul www.adsa.ro, începînd cu data de 10 martie 2021.
Membrii A.D.S.A. pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 15 martie 2021, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adsa.ro; sau pe fax la numarul: 0212320758.

Vă rugăm să confirmaţi participarea pe adresa de e-mail contact@adsa.ro, pana în data de 15 martie 2021.
Preşedinte A.D.S.A.
Fenechiu Cătălin- Daniel

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *