COMUNICAT DE PRESĂ

În lumina numeroaselor articole de presă apărute cu privire la disputele societare din cadrul Companiei Romprest Service,

Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților din România dezavuează și condamnă promovarea și preluarea de către media, a textului intitulat Comunicat de presă, apărut pe site-ul romprest.ro, la data de 19.03.2021, cu caracter vădit denigrator la adresa confraților AVOCAȚI Iancu Toader și a tuturor celorlalți colegi din cadrul Mușetescu și Asociații SPARL.
Publicăm punctul de vedere al distinsului coleg Avocat Iancu Toader și solicităm reprezentanților media manifestarea unei atitudini de prudență și maturitate socială în diseminarea informațiilor, pentru corecta informare a publicului, cu precizarea faptului că ne susținem colegii în protejarea dreptului la imagine al acestora, ca și a întregii profesii de avocat:
„În data de 19.03.2021 a aparut un asa numit “comunicat” emis de Compania Romprest prin “autointitulatul Presedinte al Consiliului de Administratie” Beniamin Cioantă Păcuraru. Este important de cunoscut faptul că, uzitând de aceasta falsă calitate și functie societară, Beniamin Cioantă Păcuraru a procedat la savârșirea de acte și fapte materiale de natură a perturba sistemul informatic al Companiei Romprest Service SA (fapte pentru care s-a formulat plângere penală), preluând site-ul Companiei și blocând accesul angajaților și al conducerii la mijlocele de comunicare electronice e-mail, dar și prin “clonarea” sistemului informatic și transformarea acestuia din www.romprest.ro, în www.romprest.net, domeniu înregistrat (surpriză!) pe numele Realitatea Media!
În cuprinsul acestui comunicat, prin dezinformare, contrar eticii jurnalistice, preluat de trustul de presă REALITATEA PLUS, s-au facut afirmații foarte grave la adresa subsemnatului și a unei respectabile case de avocatură (Mușetescu și Asociații SPARL), fără nicio bază factuală, caracterul grav si prejudiciabil fiind indubitabil.
Informații vădit denigratoare au fost publicate, fără existența niciunei probe susținute, precum că “s-au achitat către avocați de mâna a doua”, onorarii din bani publici din partea societății, în valoare de 1.500.000 Euro către subsemnatul și către Mușetescu și Asociații SPARL, care aveau destinația clară de “șpagă” pentru autoritățile fiscale și judiciare (cu referire concretă la procurori, judecatori, funcționari ANAF ) .
Aceste afirmații nu sunt reale și au un caracter profund vătămător, de natură a prejudicia grav imaginea și reputatia noastră profesională, atingând înseși valențele profesiei de avocat.
În realitate, conflictul ce a generat aceste acte denigratoare, cu caracter ilicit, a fost generat de disputele juridice societare din cadrul Companiei Romprest, al cărei avocat sunt, părțile perdante alegând astfel să denigreze profesioniștii implicați în cauză.
Întreaga campanie mediatică de defaimare a actualei conduceri legitime a Companiei Romprest Service SA, s-a îndreptat în mod injust și agresiv, nefondat, împotriva avocaților care reprezintă societatea, aceștia exercitându-și în mod deontologic, profesia de avocat.
Litigiile despre care fac vorbire se derulează cu acest acționar, care a fraudat permanent Compania, de aproximativ cinci ani, perioadă în care, instanțele de judecată, aplicând legea, au dat câștig de cauză Companiei, reprezentată convențional de mine, Iancu Toader, în calitate de avocat.
De aceea consider că această încercare mediatică, josnică, de defăimare a imaginii, a reputatiei mele profesionale, este evident înfăptuită în scopul nu doar de a mă denigra, dar probabil, cu scopul ocult, de a invedera aspecte nereale, de natura a schimba percepția sau optica instantelor de judecată și de a pune o presiune mediatică și asupra acestora, în cadrul dosarelor care sunt încă pe rol.
Nu există încheiat niciun contract de asistență juridică și reprezentare între Mușetescu și Asociații SPARL și Compania Romprest Service, cum nu a existat și nu există nicio colaborare sau asociere de facto sau de iure între Cabinetul de Avocat Toader Iancu, al carui titular sunt și Mușetescu și Asociații.
De asemenea, arăt că în întreaga perioada de colaborare a subsemnatului cu Compania Romprest Service, începand cu septembrie 2017 până în prezent, am exercitat o activitate juridică complexă, de salvgardare a intereselor legitime ale societății Romprest Service SA și ale celorlalți acționari, în încercarea de a opri atacurile furibunde de destabilizare a societății.
Sunt mândru de activitatea profesională de succes desfășurată de mine până în prezent, iar aceste atacuri mediatice defăimatoare și denigratoare la adresa profesiei de avocat însăși, nu mă vor determina să abandonez lupta începută în spiritul dreptății și al crezului meu, pe care am condus-o, și pe care o voi continua cu aceeași deontologie profesională.
Semnatarul comunicatului de presă, Beniamin Cioanta Pacuraru, făcând uz de false calități societare și interpușii acestuia, au întreprins atacuri cibernetice asupra domeniului “romprest.ro”, materializate prin preluarea ostilă a acestuia, perturbând grav funcționarea sistemului informatic al Romprest și conducand practic la blocarea temporară a activităților cu terții, colaboratori și clienți ai companiei.
Toate actele și faptele numitului Beniamin Cioanta Pacuraru și ale interpușilor acestuia, întreprinse în scopuri nelegale, partinice și de grup, au ca scop preluarea ostilă a Companiei Romprest Service SA, cel mai mare operator de salubritate din România.
Cu considerație, Avocat Iancu Toader”

CONSILIUL DIRECTOR
A D S A

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *