REGULAMENTUL – COMPETIȚIEI DE FOTBAL ,,CUPA ADSA 10”

                                                  COMPETIȚIA DE FOTBAL ,,CUPA ADSA 10”

                                                                           București, 5 IUNIE 2021

Competiția este organizată de Asociația pentru Solidaritate a Avocaților sub egida Baroului București, în cadrul evenimentelor ”CUPA ADSA 10”.

La această competiţie sunt invitate să participe echipele de fotbal ale  Baroului București, alte echipe de fotbal aparținând unor asociații, fundații, case de avocatură, etc, formate exclusiv din avocați din cadrul Baroului București sau al altor Barouri.

De asemenea, pot fi invitate să participe și echipele de fotbal ale celorlalte profesii juridice, judecători, procurori, executori judecătorești, mediatori, notari.

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI

 

 1. PRINCIPII
 2. Principiul de bază în desfăşurarea turneului este “fair-playul”, scopul competiţiei fiind crearea unor legături socio-interprofesionale şi interumane între toți profesioniștii dreptului.
 3. Ehipele Barourilor, ale Asociațiilor profesionale ale avocaților sau ale formelor de exercitare ale profesiei vor fi formate exclusiv din avocați cu drept exercitare a profesiei, iar echipele celorlalte profesii juridice vor fi formate exclusiv din profesioniști din cadrul structurilor pe care le reprezintă.
 1. Cu titlu excepţional, pot face parte din loturile echipelor participante şi urmatorii:
 2. avocaţii înscrişi pe tabloul avocaţilor suspendaţi din cadrul aceluiaşi barou;
 3. angajații structurilor profesionale ale profesiilor participante ori ale formelor de exercitare ale profesiei;
 1. Lotul echipelor participante va fi alcătuit din minimum 7 jucători şi maximum 14 jucători; tabelul membrilor componenţi (numai avocații) împreună cu datele de identificare (copii ale C.I și ale legitimațiilor/adeverințelor) va fi trimis organizatorilor până cel mai târziu la data de 03.06.2021.
 1. În măsura în care organizatorii vor valida tabelul membrilor componenţi ai echipelor participante, nu vor mai fi admise modificări decât în situaţii temeinic justificate, la aprecierea exclusivă a comitetului de organizare.
 1. Fiecare echipă va transmite organizatorilor, împreună cu tabelul membrilor componenţi, şi o declarație pe propria răspundere, întocmită de fiecare component al lotului, sub semnatură privată, din care să rezulte că este apt pentru efort fizic, sub sancţiunea invalidării membrilor echipei.
 1. Jocurile se vor desfăşura în ziua de sâmbătă, 05 iunie 2021, programul competiţiei urmând a fi adus la cunoştinţa echipelor participante în detaliu după epuizarea înscrierilor.
 1. SISTEMUL DE DESFĂSURARE A COMPETITIEI
 2. În funcție de numărul de echipe înscrise, competița se va desfășura într-unul din următoarele sisteme competiționale:
 3. Dacă numărul de echipe înscrise va fi de 12, atunci acestea vor fi repartizate, prin tragere la sorți în 4 grupe de câte trei echipe, în fiecare grupă aplicându-se regula ”fiecare cu fiecare”, urmând ca din fiecare grupă să se califice primele două clasate, care se vor califica în sferturile de finală. Sferturile de finală și semifinalele se vor desfășura în sistem eliminatoriu, clasamentul final fiind rezultatul finale mari și finale mici.
 4. Dacă numărul echipelor înscrise va fi mai mic de 12, atunci echipele vor fi repartizate prin tragere la sorți în două grupe, sistemul de joc fiind ̋fiecare cu fiecare.” Din fiecare grupă se vor califica primele două clasate care vor juca semifinalele, învingătoarele vor juca finala competiției, iar învinsele vor juca finala mica.

*tragerea la sorți va avea loc vineri 4 iunie 2021, la ora 20.00, locația urmând să fie comunicată în timp util de către organizatori.

 1. Meciurile se vor desfăşura între două echipe alcătuite (fiecare) din 5 jucători de câmp şi un portar, jucătorii de camp, componenţi ai fiecărei echipe urmând a purta obligatoriu tricouri de aceeaşi culoare, dar diferită de culoarea echipamentului celeilalte echipe, echipa considerată gazdă având obligaţia de a schimba echipamentul de joc.

Portarii celor două echipe vor purta obligatoriu un echipament de culoare distinctă faţă de tricourile jucătorilor de câmp.

 1. Înainte de începerea fiecărui joc, componenţii echipelor vor purta asupra lor cartea de identitate și o legitimaţie valabilă.
 1. Echipa care nu poate prezenta la ora stabilită de organizatori pentru începerea jocului minimum 3 jucători de câmp plus un portar care să îndeplinească condiţiile prevăzute de regulament va fi descalificată din competiţie, toate eventualele rezultate obţinute anterior urmând a fi anulate.
 1. Echipele care folosesc într-un meci alți jucători decât cei cuprinși în lot vor fi descalificate din competiţie, toate eventualele rezultate obţinute anterior urmând a fi anulate. Dacă un jucator al echipei adverse dorește să formuleze o contestație cu privire la o încălcare a prezentului regulament, aceasta (contestația) se va formula în scris și înmânată, sub semnătură de primire, organizatorilor. Contestațiile se depun la organizatorul competiției în termen de maximum 10 minute de la terminarea meciului.
 1. Arbitrii sunt desemnați de organizatori și sunt suverani în timpul jocului, orice decizie a lor urmând a fi respectată de către jucători.
 1. Injuriile la adresa arbitrilor sau componenților echipei adverse se vor sancționa cu cartonaș roșu.
 1. Jucătorul care primește cartonaș roșu este eliminat, iar echipa din care face parte îl va putea înlocui cu alt jucator după 5 minute de la eliminare. Jucătorul eliminat va fi suspendat minimum un joc, decizia urmând a fi luată de comitetul de organizare, în raport de faptele comise. Comportamentul nesportiv nu va fi tolerat, comitetul de organizare putând decide suspendarea jucătorului sancţionat cu cartonaș roșu pentru acte de indisciplină gravă pentru tot restul turneului.
 1. Sunt interzise cu desăvârșire deposedările adversarilor de minge prin alunecare, urmând a fi sancţionate cu lovitură liberă de către arbitru astfel: cu lovitură liberă directă dacă prin alunecare se produce un fault sau există intenție evidentă de a produce un fault asupra adversarului; cu lovitură liberă indirectă dacă prin alunecare adversarul este deposedat de minge, fără a se produce un fault propriu-zis.
 1. Out-ul de margine se va executa cu piciorul, fără ca jucătorul care îl execută să depășească linia de delimitare a terenului, în termen de maximum 6 secunde din momentul poziționării mingii în locul de executare, în caz contrar urmând a fi executat de către cealaltă echipă.
 1. Out-ul de poartă se va executa doar de către portar și doar cu mâna din interiorul suprafeței de poartă, în maximum 6 secunde de la momentul poziţionării în locul de executare.
 1. În cazul în care mingea atinge plasa/balonul de deasupra terenului, se va executa out de margine de la cea mai apropiată linie de delimitare laterală a terenului.
 1. Se acordă lovitură de la colţul terenului în cazul în care mingea, după ce a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei aflată în defensivă, a depăşit în întregime suprafaţa de joc situată pe linia porţii, cu excepţia suprafeţei situate între cei doi stâlpi ai porţii. Lovitura de la colţ se va executa în 6 secunde de la momentul la care jucătorii adverși sunt asezaţi de arbitru la distanţa regulamentară de 5 metri faţă de locul de repunere a mingii în joc, sancţiunea nerespectării timpului de repunere fiind cartonașul galben.
 1. Portarul nu are voie să prindă cu mâna o minge trimisă intenționat înapoi de către un coechipier cu piciorul.
 1. Mingea aruncată cu mâna de portar din interiorul careului de 6 metri, care intră în poarta adversă, va fi considerată gol valabil, chiar dacă mingea nu va fi atinsă de niciun alt jucator, exceptând cazul în care mingea este repusă dintr-un out de poartă, situaţie în care echipa adversă va repune mingea în joc printr-un out de poartă.
 1. Executarea loviturilor libere directe și indirecte se va face în 6 secunde de la momentul la care zidul (alcătuit din cel puţin un jucător al echipei adverse) va fi așezat de arbitru la o distanță de 5 metri de locul în care se află mingea.
 1. Fiecare echipă are dreptul la maximum 5 greșeli pe repriza. Prin greșeală se înțelege orice lovitură directă acordată ca urmare a unui fault sau henț. În cazul în care la un fault se acordă și sancțiunea cartonașului se consideră că s-a comis o singură greșeală. Loviturile indirecte nu se considera greșeli! Se acordă o lovitură de pedeapsă (lovitură directă de la 9 metri) în momentul în care una dintre echipe este sancţionată cu cea de-a 6-a greşeală comisă de-a lungul unei reprize şi de asemenea, la fiecare greşeală care urmează (a 7 -a, a 8-a etc. ), urmând ca la pauză numărul greşelilor să fie şterse.
 1. Din lovitură liberă indirectă, precum şi din out-ul de margine nu se poate înscrie gol valabil decât dacă mingea, înainte de a intra în poartă, a fost atinsă de orice alt jucător decât cel care a executat lovitura.
 1. Pe durata partidei numărul înlocuirilor este nelimitat putându-se efectua cu atenționarea și acordul arbitrului, jucătorul înlocuit putând să participe din nou la joc.
 1. În caz de egalitate în meciurile din grupă, se vor executa lovituri de la 7 m. Fiecare echipă va executa 3 lovituri, iar dacă egalitatea persistă se va executa câte o lovitura de fiecare parte, până când una din echipe înscrie iar cealaltă ratează. Echipa care va caștiga, după executarea loviturilor de la 7 m,  va primi 2 p, iar echipa care va pierde, va primi 1 p. Echipele care caștigă meciul în timp regulamentar vor primi 3 p, iar cele care pierd 0 p.
 2. În caz de egalitate,  în meciurile eliminatorii (în afară de cele din grupă), după terminarea celor 2 reprize, se va trece direct la executarea loviturilor de la 7 metri. Fiecare echipă executa 3 lovituri, iar dacă egalitatea persistă se va executa câte o lovitura de fiecare parte, până când una din echipe înscrie iar cealaltă ratează.
 1. Clasamentul în grupe se va stabili după urmatoarele criterii: nr. puncte, rezultat în meciurile directe, golaveraj, nr. goluri marcate, nr. cartonase galbene/rosii, tragere la sorti. În cazul în care 2 echipe se află la egalitate de puncte în grupă, echipa mai bine clasată va fi aceea care a câștigat meciul direct în timp regulamentar sau la loviturile de la 7 m. În cazul în care 3 sau mai multe echipe se află la egalitate în grupă, pentru departajare se va face un clasament doar între aceste echipe și se vor anula rezultatele cu celelalte echipe. Dacă egalitatea persistă, se vor respecta criteriile generale mai sus descrise, cu mențiunea că golurile marcate de la 7 m (în caz de egalitate în timpul regulamentar) nu se iau în considerare la criteriile de departajare „golaveraj” sau „nr. goluri marcate”.

REGULI SANITARE PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19

Pentru a preveni răspândirea COVID-19 și pentru a respecta legislația în vigoare se vor respecta următoarele reguli în incinta locului de desfășurare a competiției:

– în incinta locului de desfășurare, în timpul meciurilor și în pauze, nu se vor afla decât jucătorii, arbitrii și organizatorii.

– este interzis accesul susținătorilor de orice fel;

– pentru evitarea aglomerării și pentru a se putea desfășura competiția în bune condiții, participanții sunt rugați să vină neînsoțiți.

– Participanții sunt rugați să folosească  dozatoarele de dezinfectant din incinta locului de desfășurare a competiției.

                  Președinte ADSA

            Avocat Daniel Fenechiu

                                                                        

       RESPONSABIL ȘI COORDONATOR COMPETIȚIE                                                                  

Avocat George Moloman

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *