CONVOCARE- ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI PENTRU DIALOG ȘI SOLIDARITATE A AVOCAȚILOR BUC

                                                                                    CONVOCARE  


ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI PENTRU DIALOG ȘI SOLIDARITATE A AVOCAȚILOR
BUCUREȘTI, 08.03.2013

     În conformitate cu prevederile art. 4.2.alin. 5 din Statutul Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților și a Hotărârii Consiliului Director ADSA din data 26.02.2012, Consiliul Director al ADSA CONVOACĂ
    Adunarea Generală a Membrilor Asociației pentru Dialog si Solidaritate a Avocaților pentru data de 12 Aprilie 2013, orele 17.00, în  Sala de Conferinte  a Hotelului Diesel, situat în  str. Mircea Eliade Nr. 113, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea și adoptarea Raportului  de Activitate al A.D.S.A. pe anul 2012;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare pe anul 2012- raport Comisie de Cenzori
3. Raportul Consiliului de Onoare şi Arbitraj
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului ”Calendar de Evenimente A.D.S.A.”  2013.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pe anul 2013;
6. Alegerea unui nou Secretar General A.D.S.A., urmare a renunţării la această calitate a D-nei Avocat Zaarour Ingrid.     
Pot candida la funcţia de Secretar General A.D.S.A., membrii A.D.S.A. care: 

    1.  Au cotizaţia achitată la zi     
    2.  Îşi depun candidatura pana la data de 31.03.2013

7. Diverse 

În caz de neântrunire a cvorumului statutar Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 19.04.2013 orele 17.00 în aceeaşi locatie
   
 Au drept de vot la Adunarea Generală membrii A.D.S.A. care la data de 31.03.2013, au  cotizaţia  achitată la zi, lista actualizată urmand a fi publicata pe www.adsa.ro pană la data de 31.03.2013
    
Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale,  vor putea fi consultate pe site-ul www.adsa.ro, începînd cu data de 25 martie 2013.      
Membrii A.D.S.A. pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 31.03.2013, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adsa.ro; sau pe fax la numarul: 0212320728.     
   
   Vă rugăm să confirmaţi participarea pe adresa de e-mail contact@adsa.ro.Bucuresti, 8 Martie 2013  

     Preşedinte A.D.S.A. 
  Fenechiu Cătălin- Daniel

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *