Grupul avocaţilor reformişti vrea să răstoarne conducerea la Bucureşti

Avocatul Daniel Fenechiu şi-a anunţat candidatura pentru alegerile din 17 mai 2015, pentru funcţia de decan al Baroului Bucureşti. El declară că vrea eradicarea avocaturii ilegale, consultarea largă a avocaţilor la deciziile majore, eliminarea intereselor personale şi o viteză de reacţie superioară. Daniel Fenechiu face parte din „grupul reformiştilor” care a încercat să preia conducerea Baroului Bucureşti şi în 2011. Acesta este cel mai mare barou din ţară, cu peste 12.000 de membri, dar cu insuficientă participare la decizii. În prezent, este perceput drept candidatul cu cele mai mari şanse la funcţia de decan.

De ce vreţi să candidaţi la conducerea Baroului Bucureşti şi cum aţi decis acest lucru?

Avocatul Daniel Fenechiu: Principalul motiv pentru care m-am decis să candidez la conducerea Baroului Bucureşti este acela că avocatura bucureşteană are nevoie de o schimbare. Cred că cei care au condus Baroul până acum au demonstrat că nu au capacitatea sau interesul să aducă avocatura bucureşteană acolo unde îşi doreşte majoritatea confraţilor să fie adusă. Mai exact, suntem o castă dezbinată, lipsită de orizont, fără proiecte şi lovită din toate direcţiile. Singura soluţie de a schimba această situaţie este un barou puternic care să aibă în frunte un decan care să ştie, să poată şi să vrea.

Ce ce trebuie schimbat şi ce planuri aveţi?

Primul lucru pe care îmi doresc să-l realizez este acela de a face ca lucrurile să se schimbe în ceea ce priveşte relaţia dintre organele de conducere ale Baroului Bucureşti: decanul şi consiliul Baroului Bucureşti şi marea masă a confraţilor. De o bună bucată de vreme, deciziile luate de conducerea Baroului Bucureşti şi impuse avocaţilor nu sunt altceva decât impunerea voinţei unei minorităţi. Astfel, există o ruptură între ce îşi doreşte marea masă de avocaţi şi ce decide conducerea Baroului Bucureşti.

Care sunt problemele avocaţilor?

Problemele avocaţilor sunt multe şi ar putea fi structurate pe mai multe categorii: actuala situaţie concretă a profesiei şi îngustarea perspectivelor acesteia, scăderea veniturilor majorităţii avocaţilor pe fondul situaţiei economice a României, a ciuntirii sau a dublării atribuţiilor avocatului şi a avocaturii clandestine, lipsa de preocupare sau preocuparea insuficientă a organelor profesiei faţă de problemele reale ale avocatului şi aş putea continua.

Falşii avocaţi au parazitat avocatura legală

Ce înţelegeţi prin avocatura clandestină?

Avocatura clandestină este exercitarea profesiei de avocat de către o persoană în afara Legii 51/1995. Mai exact, poate profesa avocatura doar o persoană care a dobândit calitatea de avocat în condiţiile legii şi o exercită în calitate de membru al unui barou care funcţionează legal în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Toţi ceilalţi, inclusiv cei care îşi arogă calitatea de avocaţi, membri ai unor aşa-zise barouri, cum ar fi Bota, Botomei şi ar mai putea exista şi alţii. Ingeniozitatea unora este fără limite, ei se recomandă în mod fals ca avocaţi şi exercită servicii avocaţiale, dar o fac în mod ilegal şi trebuie să răspundă pentru exercitarea ilegală a unor profesii. Organele profesiei, atât cele naţionale, cât şi cele de la nivelul fiecărui barou, au obligaţia să acţioneze permanent şi prompt pentru eradicarea acestui flagel, care, pe lângă faptul că atentează la imaginea profesiei de avocat, aduce deservicii majore atât justiţiabililor, cât şi ideii de justiţie.

Continuare: puterea.ro

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *