Convocator al Adunarii Generale a Membrilor A.D.S.A. din 28 aprilie 2015

În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. 5 din Statutul Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților și a Hotărârii Consiliului Director al ADSA din data 12.03.2015, se CONVOACĂ
    Adunarea Generală a Membrilor Asociației pentru Dialog si Solidaritate a Avocaților, pentru data de 28 Aprilie 2015, orele 18.00, în  Sala de Conferinte a Hotelului Diesel, situat în str. Mircea Eliade Nr. 113, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

   1. Prezentarea, discutarea și adoptarea Raportului de Activitate al A.D.S.A. pe anul 2014;
   2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare pe anul 2014- raport Comisie de Cenzori;
   3. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului ”Calendar de Evenimente A.D.S.A.” 2015.
   5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pe anul 2015;
   6. Diverse

În caz de neântrunire a cvorumului statutar Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 29 aprilie 2015, orele 18.00 în aceeaşi locatie.
Au drept de vot la Adunarea Generală membrii A.D.S.A. care la data de 31.03.2015, au  cotizaţia  achitată la zi.

    Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale,  vor putea fi consultate pe site-ul www.adsa.ro, începînd cu data de 20 Aprilie 2015.     
Membrii A.D.S.A. pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 25.04.2015, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adsa.ro; sau pe fax la numarul: 0212320758.    


Vă rugăm să confirmaţi participarea pe adresa de e-mail contact@adsa.ro, pana în data de 25 Aprilie 2015.
    

 

   Preşedinte A.D.S.A.
  Fenechiu Cătălin- Daniel

 

 


Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *