CONVOCATOR – Consiliul Director ADSA 19 Octombrie 2015.

 Astazi, 19.10.2015 – orele 18.00, la sediul Asociatiatiei pentru Dialog Si Solidaritate a Avocatilor, situat in strada Turnul Eiffel nr 6, sector 2, va avea loc sedinta Consiliului Director ADSA.
Propuneri pentru ordinea de zi a adunarii consiliului director ADSA

Pentru activitatea pe noul an al asociatiei, propun sa realizam urmatoarele obiective si activitati:

1. Pe site-ul ADSA (sau pe cel al baroului Bucureşti sau UNBR), o secţiune în care utilizatorii să aibă acces doar pe bază de user şi parolă.

În această zonă privată, destinată doar avocaţilor, să fie realizate 3 secţiuni:
– practică judiciară. Speţe scanate (hotărâri judecătoreşti, ordonanţe ale procurorilor, rechizitorii, etc.) indexate după cuvinte cheie. Acestea pot fi uploadate de către orice utilizator cu user şi parolă.
– Procurori
– Judecători

Aceste ultime două categorii să fie organizate alfabetic. La fiecare nume de magistrat să se poată îndosaria în stil wikipedia un istoric personal sau profesional al magistratului respectiv, cu opinii personale exprimate de utilizatorii avocaţi, care să poată uploada şi speţe (acte emise de magistratul respectiv), spre exemplificare.

Dacă reuşim să iniţiem acest proiect, vom atrage foarte mulţi confraţi dornici să ni se alature în completarea bazei de date despre magistraţi, pe sistem open source, iar ADSA va deveni de mare interes pentru mulţi avocaţi.

2. Să propunem colegiilor directoare ale instanţelor din Bucureşti, CSM-ului şi Ministerului Justiţiei (în calitatea sa de adminsitrator al bazei materiale) racordarea unor difuzoare la sistemul aduio existent în fiecare sală de judecată. Aceste difuzoare să fie amplasate pe hol, lângă uşa sălii de judecată, după modelul care există deja la unele instanţe din provincie (instanţele din Zalău spre exemplu), iar grefierii de şedinţă să aibă obligaţia să anunţe la microfon apelul în fiecare dosar. Acest lucru va face ca aerul din sălile de judecată să şedinţă respirabil, oamenii să nu se mai înghesuie pentru a nu pierde apelul părţilor. Condiţii de judecată civilizate, cu alte cuvinte.

3. Tot în aceeaşi idee de a decongestiona aglomeraţia din sălile de judecată, să solicităm CSM-ului să impună tuturor instanţelor din ţară, în mod unitar, emiterea citaţiilor PE ORE, acolo unde există mai multe dosare pe o şedinţă de judecată. Este inadmisibil ca în epoca informatizării să ne înghesuim cu toţii la complete de dimineaţă, de la 8.30, când există zeci de dosare citate pentru aceeaşi oră, la acelaşi complet. Acest lucru va uşura şi munca avocaţilor, care îşi vor putea organiza mai eficient timpul atunci când au mai multe cauze în aceeaşi zi, la complete diferite, şi va goli sălile de judecată de persoanele ce aşteaptă ore întregi strigarea doarului în care sunt citate.

4. Propun amplasarea în cadrul clădirii Curţii de Apel Bucureşti a unui panou electronic (monitor eventual cu touch screen) pe care să fie posibilă accesarea bazei de date cu numele şi telefoanele de contact ale avocaţilor cu drept de a profesa. Prin această măsură, se combate şi avocatura clandestină deoarece clienţii pot verifica pe loc dacă avocatul respectiv este înscris pe tabloul avocaţilor, nu este suspendat sau nu există alte probleme cu el. Dacă CSM-ul şi Ministerul Judistiţiei sunt de acord, tabloul avocaţilor poate fi implementat şi în sistemul ECRIS disponibil pe toate monitoarele amplasate deja la instanţe. Precizez faptul că mediatorii au deja un astfel de monitor amplasat în Curtea de Apel Bucureşti, iar în toate marile oraşe din provincie (Braşov, Timişoara, Constanţa, etc.) există un tabloul al avocaţilor, fizic, cu numele acestora, afişat în interiorul instanţelor principale.

5. Să solicităm Ministerului Justiţiei şi CSM-ului urgentarea demersurilor pentru a permite avocaţilor ca şi profesionişti, accesul la sistemul ECRIS pe bază de user şi parolă, similar procurorilor, grefierilor şi judecătorilor, pentru a putea accesa: încheierile de şedinţă din dosare, actele de procedură, documentele scanate din dosare (acolo unde există), lista şedinţelor de judecată, hotărârile judecătoreşti. Acest sistem este deja operaţional în Cluj DE ANI DE ZILE, deci se poate.

6. Propun încheierea de către ADSA sau Baroul bucureşti a unui unui protocol de colaborare cu CSM în vederea implementării propunerilor mai sus prezentate. Precizez că ultimul protocol încheiat de reprezentanţi ai avocaţilor a fost încheiat de către UNBR în 2011 şi nu vizează chestiunile de actualitate arătate mai sus (http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=0902). Atât ADSA cât şi Baroul bucureşti pot încheia protocoale de colaboarare cu CSM-ul, pe chestiuni punctuale, inclusiv pe chestiunea pregătirii profesionale continue a avocaţilor dar şi a magistraţilor cât şi pe chestiuni ce ţin de practica unitară a instanţelor, unde se înregistrează mari deficienţe de sistem. Menţionez că doar în ultimul an, mediatorii au încheiat două astfel de protocoale şi sunt mai prezenţi ca niciodată în CSM, căutând să preia din atributele profesiei de avocat.

7. Propun ca Baroul Bucureşti, UNBR-ul sau ADSA să încheie un protocol de colaborare cu Ministerul Justiţiei, după modelul celui încheiat de Uniunea Notarilor Publici, pentru ca şi avocaţii să aibă accest pe bază de user şi parolă în baza de date a Evidenţei Informatizate a Persoanei pentru verificări privind domiciliul sau identitatea persoanelor – cu atât mai mult cu cât atestările date de avocaţi intră sub incidenţa legii penale, asemănător autentificărilor date de notari. În plus, accesul la datele actualizate ale persoanelor vor uşora munca avocaţilor acolo unde există dificultăţi în identificare domiciliilor pârâţilor, pre exemplu.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *