Convocator al Adunarii Generale a Membrilor A.D.S.A. din 13 aprilie 2016

                                                                                     CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. 5 din Statutul Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților și a Hotărârii Consiliului Director al ADSA din data 29.03.2016, se CONVOACĂ
    Adunarea Generală a Membrilor Asociației pentru Dialog si Solidaritate a Avocaților, pentru data de 13 Aprilie 2016, orele 18.30, la sediul asociației situat în București, str. Turnul Eiffel, nr. 6, Sector 2, București, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și adoptarea Raportului de Activitate al A.D.S.A. pe anul 2015;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare pe anul 2015- raport Comisie de Cenzori;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului ”Calendar de Evenimente A.D.S.A.” 2016.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pe anul 2016;
5. Diverse

În caz de neântrunire a cvorumului statutar Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 14 aprilie 2016, orele 18.30 în aceeaşi locatie.
Au drept de vot la Adunarea Generală membrii A.D.S.A. care la data de 31.12.2015, au  cotizaţia  achitată la zi.
    Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale,  vor putea fi consultate pe site-ul www.adsa.ro, începînd cu data de 05 Aprilie 2016.     
Membrii A.D.S.A. pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 10.04.2016, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adsa.ro; sau pe fax la numarul: 0212320758.    
Vă rugăm să confirmaţi participarea pe adresa de e-mail contact@adsa.ro, pana în data de 10 Aprilie 2016.

     Preşedinte A.D.S.A.
  Fenechiu Cătălin- Daniel

 

 

 


Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *