Convocator al Adunarii Generale a Membrilor A.D.S.A. din 11 aprilie 2017

        În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. 5 din Statutul Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților și a Hotărârii Consiliului Director al ADSA din data 09.03.2017, se CONVOACĂ
    Adunarea Generală a Membrilor Asociației pentru Dialog si Solidaritate a Avocaților, pentru data de 11 Aprilie 2017, orele 18.00, la sediul asociaţei situat în strada Turnul Eiffel nr. 6, sector 2, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

   1. Prezentarea, discutarea și adoptarea Raportului de Activitate al A.D.S.A. pe anul 2016;
   2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare pe anul 2016- raport Comisie de Cenzori;
   3. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului ”Calendar de Evenimente A.D.S.A.” 2017.
   5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pe anul 2017;
   6. Diverse

În caz de neântrunire a cvorumului statutar Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 20 aprilie 2017, orele 18.00 în aceeaşi locatie.
Au drept de vot la Adunarea Generală membrii A.D.S.A. care la data de 31.03.2017, au  cotizaţia  achitată la zi.

    Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale,  vor putea fi consultate pe site-ul www.adsa.ro, începînd cu data de 1 Aprilie 2017.    
Membrii A.D.S.A. pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 3.04.2017, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adsa.ro; sau pe fax la numarul: 0212320758.   

Vă rugăm să confirmaţi participarea pe adresa de e-mail contact@adsa.ro, pana în data de 20 Aprilie 2017.
   

 

   Preşedinte A.D.S.A.
  Fenechiu Cătălin- Daniel

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *