Vineri, 06 octombrie 2017

  Avand in vedere parcurgerea procedurilor premergatoare aplicarii masurii suspendarii din exercitiul profesiei pentru neplata contributiilor profesionale, Consiliul Baroului Bucuresti a decis in sedinta din 3 octombrie suspendarea pentru neplată începând cu 16 ianuarie 2018, astfel cum rezultă din cuprinsul Deciziei nr. 1677/03.10.2017, decizie ce poate fi consultata mai jos.

 

                                                                                                            Cezara Dragoste
                                                                                                              Sef Cancelarie
                                                                                                             Baroul Bucuresti

 

                                                                                             DECIZIA nr. 1677 din 3 octombrie 2017

  Având în vedere:

1. dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr. 51/1995 privitoare la obligația profesională a avocatului de a achita cu regularitate și la timp taxele și contribuțiile stabilite pentru formarea bugetului Baroului București, bugetului U.N.B.R și bugetului Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților;

2. dispozițiile art. 28 lit. c) din Legea nr. 51/1995 și art. 49 lit. c) din Statutul profesiei de avocat, care prevăd că neexecutarea acestei obligații atrage suspendarea exercițiului profesiei de avocat;

3. faptul că la 09.01.2017, pe site-ul Baroului București a fost publicat un anunț prin care avocații aflați în situația de a nu-și fi îndeplinit obligațiile profesionale au fost invitați să își îndeplinească obligațiile care le revin, invitație reluată prin postările de pe site-ul baroului din 17.05.2017, 15.06.2017 și 29.08.2017;

4. împrejurarea că la 20 iunie 2017 s-a constatat că un numar de 1246 de avocați nu își îndepliniseră obligațiile de plată a contribuțiilor profesionale către bugetele Baroului București și U.N.B.R, iar un număr de 1684 de avocați nu își îndepliniseră obligațiile de plată a contribuțiilor profesionale către sistemul propriu de asigurări sociale, motiv pentru care s-a decis demararea procedurii de notificare a avocaților restanțieri;

5. au fost notificați și invitați la Consiliul Baroului București un număr de 1867 de avocati care înregistrau restanțe, pentru a da explicații cu privire la cauzele care au dus la nerespectarea obligației de plată a contribuțiilor profesionale, fiind programate consultări cu aceștia la datele 11, 12, 13 și 20 iulie 2017, în prezența reprezentanților Consiliului;

6. faptul că toate cererile de acordare a unor amânări sau eșalonari de la plată, formulate de avocații care au invocat motive justificate, au fost admise de Consiliu;

7. împrejurarea că 1490 de avocați nu și-au îndeplinit obligațiile de plată până la data de 3 octombrie 2017, astfel cum rezultă din evidențele prezentate de către Compartimentul Financiar Contabil și de către Filiala București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților;


     Luând în considerare dispozițiile art. 28 lit. c), art. 44 alin (1), art. 56 alin. (2) lit. a) și m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,

     În temeiul prevederilor art. 49 lit. c), art. 73 alin. (6), art. 323 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                                                           CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI,

                                                                                                              DECIDE:

   Art. 1. Avocații mentionați în tabelul anexat prezentei decizii sunt suspendați din exercițiul profesiei, pentru neplata taxelor profesionale către bugetul Baroului București, bugetul U.N.B.R și bugetul Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților, începând cu data de 16 ianuarie 2018.

    Art. 2. Până la 16 ianuarie 2018, avocații cuprinși în anexa la prezenta decizie vor putea achita contribuțiile profesionale restante, urmând ca măsura suspendării să nu își mai producă efectele.

    Art. 3. La 16 ianuarie 2018, pe baza evidențelor actualizate, vor fi emise decizii individuale de aplicare a măsurii suspendării din exercițiul profesiei pentru neplată, cu consecința trecerii avocaților restanțieri pe Tabloul avocaților fără drept de exercitare a profesiei, după împlinirea termenului de 30 de zile de la data emiterii deciziei individuale, pentru comunicarea acesteia.

   Art. 4. Pana la 16 ianuarie 2018, avocații care au motive temeinice pentru neexecutarea obligației de plată pot solicita amânări sau eșalonări, cereri care urmează să fie analizate și soluționate de către Consiliul Baroului București sau, după caz, de Filiala București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților. Art. 5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și prin publicare pe site-ul oficial al baroului, iar anexa poate fi consultată la Compartimentul Financiar Contabil, sediul baroului, etaj IV, camera 406.

 

DECAN,

   Avocat Ion DRAGNE


Preluare: baroul-bucuresti.ro

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *