Convocator al Adunarii Generale a Membrilor A.D.S.A. din 10 Aprilie 2018

       În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. 5 din Statutul Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților, se CONVOACĂ:

    Adunarea Generală a membrilor Asociației pentru Dialog si Solidaritate a Avocaților, pentru data de 10 aprilie 2018, orele 18.00, la sediul asociaţei situat în strada Turnul Eiffel nr. 6, sector 2, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

   1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al  Comitetului Director A.D.S.A. pe anul 2017;
   2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare pe anul 2017- raport Comisie de Cenzori;
   3. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului ”Calendar de Evenimente A.D.S.A.” 2018.
   5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pe anul 2018;
   6. Alegerea organelor de conducere;
   7. Diverse.

În caz de neântrunire a cvorumului statutar Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 17 aprilie 2018, orele 18.00 în aceeaşi locatie.
Au drept de vot la Adunarea Generală, membrii A.D.S.A. care la data de 31.03.2018, au  cotizaţia  achitată la zi.

    Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale,  vor putea fi consultate pe site-ul www.adsa.ro, începînd cu data de 3 aprilie 2018.    
Membrii A.D.S.A. pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 5 aprilie 2018, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@adsa.ro; sau pe fax la numarul: 0212320758.   

Vă rugăm să confirmaţi participarea pe adresa de e-mail contact@adsa.ro, pana în data de 9 aprilie 2018.
   

 

   Preşedinte A.D.S.A.
  Fenechiu Cătălin- Daniel

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *