Alegere vicepreședinte/vicepreședinți – condiții, procedură

    Consiliul director ADSA a hotarât în ședința de miercuri, 18 aprilie 2012, prelungirea datei până la care membrii ADSA pot să-și depună candidatura pentru funcția de vicepreședinte al asociației până pe data de 24 aprilie 2012 orele 16:00.

    Adunarea Generală va desemna un vicepreședinte, urmare a demisiei lui Daniel Caraman, iar în situația în care va fi aprobată modificarea statutară care prevede creșterea numărului de vicepreședinți de la 4 la 6, vor fi deasemenea aleși alți doi vicepreședinți.

    Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un membru pentru a putea candida pentru funcția de vicepreședinte sunt:
a. să dețină calitatea de membru ADSA la data publicării anunțului de convocare a Adunării Generale, respectiv la data de 09 aprilie 2012
b. să aibă cotizația achitată până în luna aprilie 2012, inclusiv.

    Depunerea candidaturii se va face fie prin email – pe adresa contact@adsa.ro, fie prin fax la nr 021.232.0758, până pe data de 24 aprilie 2012 orele 16:00, prin transmiterea unei cereri de înregistrare a candidaturii însoțită de un scurt CV și opțional de o declarație de intenție. Cererea de înregistrare a candidaturii va fi adresată Consiliului Director ADSA și va cuprinde numele și prenumele candidatului, adresa sediului profesional, numărul de telefon și adresa de email, o mențiune expresă din care să rezulte împrejurarea că solicitantul înțelege să-și depună candidatura pentru funcția de vicepreședinte ADSA și semnătura.

    Candidaturile vor fi supuse validării Comisiei de validare a candidaturilor, care se va pronunța asupra validării sau invalidării în ședinta din 24 aprilie 2012 orele 17:00. Raportul Comisiei de validare va fi publicat pe site-ul asociației – www.adsa.ro – imediat după întocmirea acestuia. Eventualele contestații pot fi formulate până pe data de 25 aprilie 2012 orele 12:00 și vor fi soluționate  imediat de Consiliul Director.

    În situația în care Adunarea Generală respinge propunerea de modificare statutară privind creșterea numărului de vicepreședinți de la 4 la 6, atunci va fi desemnat un singur vicepreședinte, respectiv candidatul care a obținut numărul cel mai mare de voturi. În situația în care Adunarea Generală aproba – evident anterior scrutinului, modificarea statutară privind creșterea numărului de vicepreședinți de la 4 la 6, vor fi desemnați vicepreședinți primii 3 clasați în ordinea numărului de voturi obținute.

    Desemnarea vicepreședintelui/vicepreședinților ADSA se va face prin vot secret, prin aplicarea ștampilei “Votat” în casuța din dreptul fiecaruia dintre candidații înscriși pe buletinul de vot. Informarea membrilor ADSA asupra numărului de vicepreședinți care urmează să fie ales de Adunarea Generală se va face de către Președintele de ședință după supunerea la vot a modificărilor statutare.

    Vor fi anulate buletinele de vot care vor conține un număr mai mare de candidați votați precum și cele care nu vor conține nici un candidat votat.

    Fiecare candidat va putea desemna un observator care să asiste membrii Comisiei de numărare – care va fi desemnată de Adunarea Generală – în operațiunea de numărare.

    Rezultatele votului vor fi supuse validării Comisiei de validare a rezultatelor votului.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *