Institutia avocatului trebuie considerată câinele de pază al justiției

    

   ADSA:   Bună ziua stimate Domnule Consilier/stimată Doamnă Consilier și vă mulțumim pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor transmise de confrați și sistematizate de ADSA.

 1. ADSA: Duminică, 19.05.2019, au loc alegerile pentru organele de conducere ale Baroului București, alegeri la care candidați pentru demnitatea de consilier. Spre deosebire de alți ”ani electorali” – 2007, 2011 sau 2015, anul acesta nu au existat dezbateri, campania constând practic în prezentarea de către candidați a unor ”prezentări” și, eventual, a unor programe pe site-urile de specialitate sau pe rețelele de socializare. De ce credeți că lipsește dezbaterea în această campanie? Nu ar fi necesară? V-ați fi dorit dezbateri? Ați făcut vreun demers concret în acest sens?

R: [Mihai Adrian Hotca] Vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită. Eu, Domnul consilier Octavian Popescu și Domnul consilier Daniel Fenechiu suntem cei trei consilieri din Consiliul Baroului București aflați la primul mandat. Suntem încă bobocii din Consiliu. Referitor la lipsa sesizată de către dumneavoastră, cred că dezbaterile în campanie sunt foarte importante, deoarece este singura perioadă în care, odată la patru ani, se pot analiza problemele care frământă avocații din Baroul București și se pot identifica soluții pentru rezolvarea acestora. Dacă ne gândim la contradictorialitate, ca regulă procesuală, mutatis mutandis cred că ar trebui să se prezinte la fel lucrurile și în campania pentru alegerea organelor profesiei. Din dezbateri se naște adevărul și apar soluțiile.

În ceea ce mă privește, vreau să vă spun că am intrat în dialog cu toate colegele și toți colegii care au manifestat dorință pentru discutarea chestiunilor ce interesează profesia de avocat.

 1. ADSA: Candidați pentru un nou mandat… Care sunt, în opinia dvs., principalele trei realizări personale ale mandatului pe care tocmai îl încheiați? Sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat? Vă reproșați ceva?

R: [Mihai Adrian Hotca] În cadrul Consiliului Baroului București eu am avut ca responsabilități: pregătirea profesională; partea de pregătire profesională legată de SAJ; soluționarea unei părți a sesizărilor formulate împotriva avocaților și alte sarcini primite de la decan sau consiliu.

Plecând de la însărcinările primite în cadrul Consiliului, cred că printre realizări se numără:

– Pregătirea profesională a avocaților. Baroul București a organizat sau a fost partener la peste 100 de conferințe destinate avocaților. Toate conferințele de pregătire profesională ale Baroului București au fost gratuite. Am organizat, singur sau împreună cu alți colegi (de exemplu, cu domnul consilier Friedmann), conferințe și prelegeri gratuite, în medie 2-3/lună. Unele dintre aceste conferințe sau prelegeri au fost susținute de personalități ale mediului juridic românesc sau din alte domenii. De exemplu, domnul profesor Viorel Roș, domnul profesor Augustin Fuerea, domnul profesor Gheorghe Piperea, consultant fiscal Adrian Bența ș.a.

În calitatea mea de consilier însărcinat cu pregătirea profesională, am susținut personal mai multe prelegeri de pregătire profesională, dintre care unele destinate colegilor de la SAJ, iar altele cu adresabilitate generală.

– Am sprijinit informatizarea Baroului București și modernizarea site-ului;

– Am participat la redactarea unor texte privind propuneri de modificare a legislației cu impact asupra profesiei de avocat, dintre care unele au fost luate în considerare de către legiuitor.

Ce mi reproșez? Îmi reproșez faptul că nu am reușit în demersurile pentru implementarea sistemului de accesare online a dosarelor aflate pe rolul instanțelor și transpunerea în practică a propunerii ca ședințele de judecată să fie transmise online (cu excepțiile de rigoare, de pildă în cauzele cu minori).

 1. ADSA: Cum apreciați activitatea în ansamblu a Consiliului Baroului București în acest mandat? Dar a Decanului și a Prodecanilor? Concret, plusuri și minusuri.

R: [Mihai Adrian Hotca] În ansamblu, activitatea Consiliului Baroului București o caracterizez ca fiind corespunzătoare, inclusiv a Decanului și prodecanilor. Concret, consider că cei mai mulți dintre consilieri s-au ridicat la nivelul unei asemenea demnități. Vreau să remarc în mod deosebit activitatea Domnului Decan Dragne, a Domnului consilier Mihail Ciobanu, a Doamnei consilier Flavia Teodosiu, a Domnului consilier Nicu Tiberius, a Domnului consilier Octavian Popescu și a Domnului consilier Daniel Fenechiu. Consiliul Baroului București a inițiat, sprijinit sau susținut, prin consilierii săi, orice demers sau inițiativă în folosul profesiei (când avocații au cerut sprijin în relația cu autoritățile, chestiunea telefoanelor, onorariilor pentru serviciile avocațiale din oficiu, combaterea avocaturii clandestine, reprezentarea Baroului București în țară și pe plan european etc.). Sunt și minusuri, printre care vreau să menționez faptul că nu am reușit să inițiem și să susținem modificarea legislației privind profesia de avocat, pentru a fi ancorată în realitățile mileniului al III-lea, și în ceea ce privește convingerea ministrului Justiției să accepte includerea Baroului București în Cartierul Justiției.

 1. ADSA: Ce obiective v-ați propus în mandatul viitor? Ce credeți că nu a funcționat bine în activitatea Consiliului?

R: [Mihai Adrian Hotca] Cred că actualul Consiliu nu a reușit, la un nivel satisfăcător, să țină aproape corpul profesional, adică să-l atragă spre Barou.

 1. ADSA: Unii confrați acuză organele profesiei de lipsă de transparență… Cum comentați? Ar fi mai bine să fie publice ședințele consiliului? Eventual să fie transmise live?

R: [Mihai Adrian Hotca] Sunt un susținător al acestei idei. Aici avem, însă, o problemă de legislație, care este necorespunzătoare, deoarece putem intra în conflict cu dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal.

 1. ADSA: Alții spun că organele profesiei ocolesc problemele reale ale avocaturii, cum ar fi: comportamentul arogant, discreționar și abuziv a unor magistrați, șicanele de la arhivele instanțelor, lipsa locurilor de parcare din incinta instanțelor… Cum comentați?

R: [Mihai Adrian Hotca] Aici discutăm despre eterna problemă. Noi, facem demersuri pe lângă șefii instituțiilor, care ne promit sprijin, dar apoi nu se întâmplă mare lucru. Cred că se impune menționarea în lege a modului lor de rezolvare. Cât timp suntem la mâna unor persoane care nu sunt obligate în condiții clare să facă ceva apare arbitrariul.

 1. ADSA: Există confrați care cred că Legea nr. 51/1995 este depășită de vremuri. Credeți că avem nevoie de o nouă lege? Dacă da, ce anume ar trebui schimbat?

R: [Mihai Adrian Hotca] Eu sunt unul dintre ei. Apreciez că este necesară adoptarea unei noi legii privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Mă oblig să-mi aduc contribuția, în funcție de capacitatea mea profesională, la elaborarea unui astfel de proiect. De asemenea, cred că este necesară și adoptarea unei legi privind asistența judiciară din oficiu, care să cuprindă dispoziții clare, previzibile și care să excludă arbitrariul factorilor chemați să o aplice.

Metaforic spus, așa cum presa este considerată câinele de pază al democrației sau a patra putere în stat, instituția avocatului trebuie considerată câinele de pază al justiției sau a cincea putere în stat.

Gradul sau măsura în care drepturile avocatului sunt recunoscute, atât legal, cât și instituțional, reflectă robustețea unei democrații și maturitatea statului de drept.

 1. ADSA: Cum vedeți actuala reglementare a publicității formelor de exercitare a profesiei? Ar fi benefică o liberalizare totală?

R: [Mihai Adrian Hotca] Și în materia publicității sunt necesare reglaje ale reglementării, dar nu agreez ideea unei liberalizări totale. Anumite limitări, însă, trebuie impuse.

 1. ADSA: Cum ați vedea ideea ca fiecare confrate care ocupă o demnitate în profesie să prezinte periodic, anual sau semestru, un raport detaliat de activitate, care să fie postat pe site-ul Baroului?

R: [Mihai Adrian Hotca] Total de acord.

 1. ADSA: Sunt avocați care i-ar dori un sediu nou, modern și care să ofere o serie de facilități pentru confrați – o bibliotecă, un club al avocaților, spații de discuții… Are Baroul București rezerve financiare pentru un sediu nou? Ați întreprins ceva concret în acest sens?

R: [Mihai Adrian Hotca] Sunt susținătorul acestor lucruri. Evident că nu există resurse pentru toate investițiile menționate de către dumneavoastră, dar am putea încerca să accesăm fonduri europene. În Consiliu au fost asemenea inițiative, dar ele au fost respinse de Adunarea Generală a Avocaților.

 1. ADSA: Cu privire la rolul Baroului București în cadrul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România și a Comisiei Permanente, există voci care spun că acesta nu prea există, deșii avem o reprezentare consistentă… Cum comentați?

R: [Mihai Adrian Hotca] Nu pot vorbi în cunoștință de cauză, deoarece nu am făcut niciodată parte din aceste organe ale profesiei. Ce pot spune cu certitudine este faptul că anumite inițiative ale Baroului București pot fi duse la bun sfârșit numai dacă sunt susținute corespunzător la nivelul organelor UNBR. Menționez că mi-am depus candidatura pentru Congresul avocaților din iunie 2019.

 1. ADSA: Aveți în vedere măsuri concrete de sprijinire a avocaților aflați la început de drum, altele decât furnizarea unor robe? Dacă da, la ce vă gândiți?

R: [Mihai Adrian Hotca] Baroul București i-a sprijinit pe tinerii noștri colegi nu numai prin furnizarea de robe, ci și prin suportarea unei părți din costurile frecventării cursurilor INPPA. De asemenea, tinerii avocați au primit și coduri din partea Baroului București.

 1. ADSA: Mandatele decanilor sunt limitate la două… Credeți că ar fi un pas înainte ca și în ceea ce privește președintele UNBR și consilierii barourilor să fie instituită o limitare? Cum motivați răspunsul?

R: [Mihai Adrian Hotca] Sunt adeptul limitării mandatelor în orice funcție publică, așa că susțin și această idee. Apreciez că două mandate sunt suficiente. Răspunsul îl motivez prin aceea că învechirea în funcții publice poate duce la o scădere a calității activității.

              Domnule/Doamnă Consilier, vă mulțumim pentru deschidere și vă dorim succes!

Interviu cu prof univ dr Mihai Hotca- Consilier al Baroului Bucuresti

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *