Un alt mandat, O noua provocare, Iar realizarile Organelor de Conducere sunt vizibile.

            Bună ziua stimate Domnule Consilier/stimată Doamnă Consilier și vă mulțumim pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor transmise de confrați și sistematizate de ADSA.

 1. Duminică, 19.05.2019, au loc alegerile pentru organele de conducere ale Baroului București, alegeri la care candidați pentru demnitatea de consilier. Spre deosebire de alți ”ani electorali” – 2007, 2011 sau 2015, anul acesta nu au existat dezbateri, campania constând practic în prezentarea de către candidați a unor ”prezentări” și, eventual, a unor programe pe site-urile de specialitate sau pe rețelele de socializare. De ce credeți că lipsește dezbaterea în această campanie? Nu ar fi necesară? V-ați fi dorit dezbateri? Ți făcut vreun demers concret în acest sens?

R: În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru interesul și implicarea în activitatea profesiei de avocat, precum și pentru atenția acordată confraților ce cu onoare și devotament reprezintă această profesie.

Baroul este persoană juridică de interes public, constituit din toți avocații înscriși în tabloul avocaților, organele de conducere ale Baroului București, sunt alese în cadrul  Adunării generale care este formată din toți avocații înscriși în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei. În ceea ce privește modalitatea de desfășurare a ,, campaniei” pentru organele de conducere, așa cum am precizat și cu altă ocazie, această activitate reprezintă atributul exclusiv al confratelui care dorește să facă parte din organele de conducere. Prin urmare, acesta trebuie să se îngrijească să aducă la cunoștința electoratului propriul program care va răspunde așteptărilor acestora.

 1. Candidați pentru un nou mandat… Care sunt, în opinia dvs., principalele trei realizări personale ale mandatului pe care tocmai îl încheiați? Sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat? Vă reproșați ceva?

R: Un alt mandat, o nouă provocare, iar realizările organelor de conducere sunt vizibile dar nu suficiente de la un mandat la altul, aș exemplifica pregătirea profesională continuă, relația cu personalul Baroului, sistemul relațional consolidat cu corpul magistraților și cu alte organisme profesionale etc. Consider că, mi-am îndeplinit obiectivele propuse în fiecare mandat și cum suntem permanent într-o continuă schimbare apreciez că și profesia de avocat trebuie să se bucure toate progresele și tot ceea ce poate aduce plus valoare profesiei. Desigur că, privind  în urmă, întotdeauna poți concluziona că se putea mai mult….

 

 1. Cum apreciați activitatea în ansamblu a Consiliului Baroului București în acest mandat? Dar a Decanului și a Prodecanilor? Concret, plusuri și minusuri.

R:  Analizând în ansamblu activitatea Consiliului din perspectiva unui consilier disciplinat am convingerea că toți colegii (decan ,prodecani și consilieri) au luat hotărâri în interesul confraților și nu, în ultimul rând, al profesiei de avocat, aplecându-se cu multă atenție la solicitările și propunerile adresate Consiliului.

 1. Ce obiective v-ați propus în mandatul viitor? Ce credeți că nu a funcționat bine în activitatea Consiliului?

R: În măsura în care confrații vor decide că merit să-i reprezint, printre obiectivele propuse aș enumera pregătirea profesională, relația cu diferite organisme și instituții cu care interacționează avocatul, implicarea mai susținută în procesul legislativ privind normele care privesc în mod direct profesia de avocat sau, implicit, au legătură cu aceasta, promovarea burselor tinerilor avocați prin colaborarea cu alte barouri. Ca nemulțumiri n-aș putea semnala ceva cu totul special și când afirm aceasta am în vedere că nu au fost adresate din partea confraților aspecte de care să fie învinovățit Baroul pentru o eventuală intervenție ori omisiune, indiferent de ce natură era aceasta.

 1. Unii confrați acuză organele profesiei de lipsă de transparență… Cum comentați? Ar fi mai bine să fie publice ședințele consiliului? Eventual să fie transmise live?

R:  Transparența activității Consiliului nu poate fi calificată ca un minus, deoarece hotărâri le adoptate au fost la dispoziția colegilor avocați însă, dacă vor fi propuneri de îmbunătățire acestea vor avea sprijinul organelor de conducere în măsura în care nu vor aduce atingere profesiei de avocat. Personal nu sunt adeptul transmisiilor live ale ședințelor Consiliului nu pentru lipsa transparenței ci pentru a asigura o protecție a imaginii și activității colegilor avocați care sunt invitați  să-și expună punctul de vedere în cadrul ședinței Consiliului și pentru a asigura confidențialitatea problemelor discutate.

 1. Alții spun că organele profesiei ocolesc problemele reale ale avocaturii, cum ar fi: comportamentul arogant, discreționar și abuziv a unor magistrați, șicanele de la arhivele instanțelor, lipsa locurilor de parcare din incinta instanțelor… Cum comentați?

R:  În general organele profesiei au fost deschise dialogului și problemelor expuse de către colegii avocați și de fiecare dată fie prin dl. Decan, fie prin ceilalți colegi s-au purtat discuții în vederea găsirii soluțiilor pentru prevenirea unor astfel de comportamente. Acum, vedeți dvs., aceasta ține și de educația fiecărui om, până la urmă. Să știți că întotdeauna am fost deschis la colaborarea, în special cu magistrații, dar aceștia manifestă o deosebită reținere față de profesia noastră. Vă pot da cu titlu de exemplu nenumăratele invitații pe care le-am făcut pentru a participa la diferitele seminarii de pregătire profesională și, de multe ori, nici măcar nu ne-au confirmat primirea invitației. Aici cred că ar trebui să lucrăm mai mult.

 1. Există confrați care cred că Legea nr. 51/1995 este depășită de vremuri. Credeți că avem nevoie de o nouă lege? Dacă da, ce anume ar trebui schimbat?

R: Suntem într-o permanentă schimbare/ modernizare ceea ce înseamnă că și din punct de vedere legislativ am putea vorbi despre o revizuire a cadrului legislativ astfel încât să fim ancorați la nevoile actuale și, de ce nu, și viitoare ale profesiei de avocat.

 1. Cum vedeți actuala reglementare a publicității formelor de exercitare a profesiei? Ar fi benefică o liberalizare totală?

R: Nu știu dacă o liberalizare totală ar fi benefică, poate treptat, dar sunt de acord că așa cum este legiferată acum este prea restrictivă. Mă gândesc dacă n-ar fi util să facem consultări pe această temă să vedem și părerea colegilor noștri. Dumneavoastră cum vi se pare?

 1. Cum ați vedea ideea ca fiecare confrate care ocupă o demnitate în profesie să prezinte periodic, anual sau semestru, un raport detaliat de activitate, care să fie postat pe site-ul Baroului?

R: Activitatea fiecărui membru al baroului poate fi și în prezent  consultată de către orice coleg interesat, iar pe site-ul Baroului se regăsesc astfel de informații. De pildă, printre altele, eu coordonez departamentul de litigii al baroului și în fiecare an prezint raportul de activitate pe acest segment.

 1. Se tot vorbește de informatizare, de dosarul electronic… Instanțele din Ardeal utilizează deja aceste facilități de ani buni. Ca și consilier al Baroului București cum vedeți această problemă? Concret, ați întreprins vreun demers?

R: Activitatea de informatizare a dosarelor electronice este atributul altor entități însă, fără îndoială suntem un partener important în această operațiune. Important este să găsim înțelegere la entitățile cu responsabilități în materie, precum Ministerul Justiției, instanțe, parchet etc. Oricum, să știți că ori de câte ori am fost solicitați pentru sprijin am făcut tot ce-am putut să ne onorăm cu profesionalism sarcinile. De altfel, nu-mi aduc aminte să existe vreun reproș din partea vreunei autorități în legătură cu astfel de aspecte.

 1. Sunt avocați care și-ar dori un sediu nou, modern și care să ofere o serie de facilități pentru confrați – o bibliotecă, un club al avocaților, spații de discuții… Are Baroul București rezerve financiare pentru un sediu nou? Ați întreprins ceva concret în acest sens?

R: Sediul Baroului găzduiește o bibliotecă spun eu bine dotată, precum și alte spații care sunt puse la dispoziția colegilor avocați pentru diverse activități desfășurate în interesul profesiei. Problema MARE O CONSTITUIE LIPSA RESURSELOR FINANANCIARE!

 1. Cu privire la rolul Baroului București în cadrul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România și a Comisiei Permanente, există voci care spun că acesta nu prea există, deșii avem o reprezentare consistentă… Cum comentați?

R: Apreciez că Baroul București s-a implicat activ în activitățile desfășurate în cadrul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, dar recunosc faptul că nu m-a preocupat în mod special această chestiune: bilă neagră!

 1. Aveți în vedere măsuri concrete de sprijinire a avocaților aflați la început de drum, altele decât furnizarea unor robe? Dacă da, la ce vă gândiți?

R: În acest sens Baroul București a întreprins demersuri pentru susținerea tinerilor colegi avocați stagiari și aici aș menționa două eveniment recente respectiv, ”Festivitatea de primire în profesie” și ,, Balul Avocaților Stagiari”. În ceea ce privește viitorul, am în vedere susținerea unor schimburi de experiență sub forma unor burse de stagiu la barouri din alte state și intensificarea pregătirii profesionale pe anumite paliere deficitare, precum asigurările, insolvența, operațiunile bancare, concurența etc.

 1. Mandatele decanilor sunt limitate la două… Credeți că ar fi un pas înainte ca și în ceea ce privește președintele UNBR și consilierii barourilor să fie instituită o limitare? Cum motivați răspunsul?

R: Pentru a nu a dat loc ,,interpretărilor”, fiind în poziția celui ce urmează a fi ales, prefer să las confrații să-și expună punctele de vedere pe marginea acestui subiect ………..

    Domnule/Doamnă Consilier, vă mulțumim pentru deschidere și vă dorim succes!

Interviu Dl Av Vasile Nemeș – Actual  Consilier al Baroului Bucuresti si Candidat la un nou mandat

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *