Activitatea Consiliului Baroului Bucuresti in acest mandat a fost una buna si extrem de complexa

Bună ziua stimate Domnule Consilier Avocat Iosif FRIEDMANN – NICOLESCU și vă mulțumim pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor transmise de confrați și sistematizate de ADSA.

1. [ADSA] Duminică, 19.05.2019, au loc alegerile pentru organele de conducere ale Baroului București, alegeri la care candidați pentru demnitatea de consilier. Spre deosebire de alți ”ani electorali” – 2007, 2011 sau 2015, anul acesta nu au existat dezbateri, campania constând practic în prezentarea de către candidați a unor ”prezentări” și, eventual, a unor programe pe site-urile de specialitate sau pe rețelele de socializare. De ce credeți că lipsește dezbaterea în această campanie? Nu ar fi necesară? V-ați fi dorit dezbateri? Ți făcut vreun demers concret în acest sens?
R: [Iosif Friedmann Nicolescu] Răspunsul la această întrebare este unul complex.
În acest an au existat mult mai multe dezbateri și schimburi de opinii decât în anii anteriori, care s-au desfășurat pe rețelele de socializare, fără precedent în anii trecuți.
A fost elaborat un Regulament al alegerilor, publicat și necontestat sub acest aspect.
Programele candidaților la absolut toate demnitățile sunt publicate pe site-urile Baroului București și ale Filialei București – Ilfov a C.A.A.
Publicații electronice în mediul on-line au găzduit și dezbateri, alături de interviuri.
Schimbul de opinii a existat și încă se derulează foarte multe dezbateri pe toate rețelele de socializare.
Personal am stat și stau la dispoziția tuturor colegilor pentru orice schimb de opinii.

2. [ADSA] Candidați pentru un nou mandat… Care sunt, în opinia dvs., principalele trei realizări personale ale mandatului pe care tocmai îl încheiați? Sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat? Vă reproșați ceva?
R: [Iosif Friedmann] Candidez pentru un nou mandat. În cadrul Consiliului Baroului București am fost ales pentru prima dată în anul 2011 (locul 15 – după numărul de voturi); a doua oară în anul 2015 (locul 10 – după numărul de voturi).
Realizările personale sunt în contextul realizărilor Consiliului.
Personal m-am bucurat de încrederea colegilor din Baroul București în mod deosebit, fapt materializat în aceea că trei ani consecutiv – 2016, 2017 și 2018 – am fost Consilierul cu cel mai mare număr de voturi pentru a fi delegat la Congresul U.N.B.R.
Realizările personale în contextul resorturilor Baroului București, ca să răspund strict întrebărilor dumneavoastră, pot menționa: (I) Organizarea în cadrul ”Pregătirii profesionale continue” a unor prelegeri cu un înalt grad de competență profesională printr-o selecție atentă a lectorilor și mă refer aici la invitații din afara Consiliului și dintre personalitățile științifice din diferite domenii juridice și interdisciplinare, cadre didactice, etc. Totodată eu am prezentat teme care au fost bine primite și cu mult interes de către colegi. (II) În cadrul compartimentului Bibliotecă, sporirea patrimoniului de carte juridică prin donații, pentru a pune la dispoziția colegilor Avocați lucrări de valoare în domeniul juridic, pentru studiu și documentare. Personal am dat exemplu, donând mai multe lucrări științifice în care am fost coautor. (III) Rezolvarea unui număr însemnat de sesizări și reclamații formulate împotriva colegilor Avocați.
Mai amintesc, (IV) Participarea la activități instituționale ale Baroului București, exemplificativ: de colaborare cu Uniunea Profesiilor Liberale din România; în cadrul unor manifestări organizate de U.N.B.R. și a altor acțiuni la care a fost invitat instituțional Baroul București și am fost desemnat de către Consiliu sau de către dl. Decan. (V) Verificări ample în cadrul Departamentului Apărarea profesiei vizând exercitarea fără drept a profesiei de Avocat. (VI) Alte atribuții stabilite de către Consiliul Baroului sau de către dl. Decan. (VII) Reprezentarea Baroului București în fața instanțelor, inclusiv a Curții Constituționale , pentru apărarea intereselor Baroului București și al Corpului de Avocați.
Voi aminti că am fost prezent la ”Protestul Avocaților” pentru respectul apărării din oficiu prin corecta remunerare. Totodată am fost prezent la Comisia Juridică a Parlamentului României de două ori, când s-au discutat aspecte importante pentru exercitarea profesiei de Avocat în România.

3. [ADSA] Cum apreciați activitatea în ansamblu a Consiliului Baroului București în acest mandat? Dar a Decanului și a Prodecanilor? Concret, plusuri și minusuri.
R: [Iosif Friedmann] Activitatea Consiliului Baroului București în acest mandat – 2015 – 2019 – a fost una foarte bună și extrem de complexă. Dezbaterile în ședințele săptămânale au demonstrat profesionalism, competență și dăruire. Mă refer la cei care au dorit să participe la dezbaterile asupra lucrărilor aflate pe ordinea de zi.
Activitatea Decanului și a Prodecanilor – instituțional și în raport de atribuțiile rezultând din Lege, Statut și Regulamente – a fost pozitivă, demonstrând dragoste și respect pentru profesie, confraternitate.
Plusurile – Baroul a funcționat și funcționează pentru colegii Avocați.
Minusuri – avem la acest moment o lege și un Statut, care nu mai corespund anului 2019.

4. [ADSA] Ce obiective v-ați propus în mandatul viitor? Ce credeți că nu a funcționat bine în activitatea Consiliului?
R: [Iosif Friedmann] Obiectivele propuse de mine pentru următorul mandat, 2019 – 2013, le-am sintetizat în Programul electoral care se regăsește pe site-ul Baroului și pe care îl consemnez într-o notă de subsol la prezentul interviu.
Fiecare membru al Consiliului Baroului București s-a preocupat – în cadrul ședințelor și în activitatea de zi cu zi – ca să își onoreze mandatul.
Eu sunt unul dintre consilierii care am cele mai multe prezențe la Ședințele de Consiliu, asemenea mie mai sunt câțiva colegi din Consiliu.
Am fost prezent ori de câte ori a fost nevoie, la Barou sau la instituțiile unde am fost desemnat de către Consiliul Baroului sau de dl. Decan și mi-am desfășurat întreaga activitate cu bună credință și competență, pentru profesie.
Îmi iubesc profesia și tot ceea ce fac, personal sau instituțional o fac cu dăruire.
Personal atunci când scriu AVOCAT, obligatoriu scriu cu majuscule.
Dezbaterile problemelor în Consiliu au fost ample pe toate aspectele, fiindcă din discuțiile – de multe ori contradictorii – rezultă soluția cea mai bună pentru profesie.
Ce nu a funcționat bine în opinia mea, este faptul că unii dintre consilieri nu au fost prezenși la multe ședințe de Consiliu, iar alții nu au stat la întreaga ședință, având și alte ”urgențe”, în ziua de Consiliu.

5. [ADSA] Unii confrați acuză organele profesiei de lipsă de transparență… Cum comentați? Ar fi mai bine să fie publice ședințele consiliului? Eventual să fie transmise live?
R: [Iosif Friedmann] Organele profesiei nu pot fi acuzate de lipsă de transparență, atât timp cât Legea profesiei de Avocat și Statutul profesiei au în vedere secretul deliberării.
Între timp avem și noile reguli ale GDPR care impun multe restricții.
Comentariul este următorul: Asta este legea și statutul acum.
Soluția: o lege nouă adecvată anului 2019.
Ședința de Consiliu publică sau transmisă live, este o discuție care se poate face în baza unei alte legi de organizare a profesiei și a dispozițiilor privitoare la datele personale.
De exemplu, Dl. Consilier Av. Cătălin Daniel Fenechiu a avut în programul său electoral pentru alegerile din 2015 ca obiectiv transparența.
După primele ședințe de Consiliu la Baroul București la care a participat în calitate de Consilier, văzând constrângerile Legii nr. 51/1995 și implicit ale Statutului profesiei de Avocat, a renunțat a obiectivul său electoral.
Cred că a postat pe blogul său personal sau pe adresa sa de Facebook de câteva ori, apoi a renunțat.

6. [ADSA] Alții spun că organele profesiei ocolesc problemele reale ale avocaturii, cum ar fi: comportamentul arogant, discreționar și abuziv a unor magistrați, șicanele de la arhivele instanțelor, lipsa locurilor de parcare din incinta instanțelor… Cum comentați?
R: [Iosif Friedmann]  Această întrebare poate fi sintetizată într-un singur răspuns.
Organele profesiei sunt formate din Avocați, care cunosc problemele și care se confruntă personal în activitatea profesională de zi cu zi cu asemenea atitudini, dar așa cum am mai arătat se impune schimbarea unor dispoziții legale din Codurile de procedură civilă și penală, schimbarea unor dispoziții din Regulamentul de Ordine Interioară al instanțelor de judecată.
Cu privire la (sub)întrebarea punctuală privind locurile de parcare. Pe site-ul Baroului București sunt postate demersurile Consiliului și rezultatele.

7. [ADSA] Există confrați care cred că Legea nr. 51/1995 este depășită de vremuri. Credeți că avem nevoie de o nouă lege? Dacă da, ce anume ar trebui schimbat?
R: [Iosif Friedmann]  În cadrul Programului meu electoral și al propunerilor pe care le-am făcut în Congresele U.N.B.R., inclusiv în acest interviu, am susținut că avem nevoie de o lege nouă compatibilă cu anul 2019, cu schimbările și mutațiile determinate de globalizare și noua tehnologie. Exigențele Uniunii Europene sunt astăzi, în anul 2019 altele decât cele de la momentul aderării României.
Trebuie să avem o lege nouă. Nu ne trebuie legi modificate, cârpite pe alocuri și care să fie politizate.
Se impune ca să avem o lege unică și unitară, care să reglementeze exercitarea profesiei de Avocat și totodată să includă și Asigurările Sociale ale Avocaților, cât și unele aspecte de ordin fiscal.

8. [ADSA] Cum vedeți actuala reglementare a publicității formelor de exercitare a profesiei? Ar fi benefică o liberalizare totală?
R: [Iosif Friedmann] Într-o Lege nouă și un Statut nou, se impun reguli noi compatiile cu evoluția vieții și a societății în care trăim. Publicitatea trebuie să fie decentă și eficientă pentru foma de exercitare a profesiei, în consonanță cu tehnologia de astăzi și cu deschidere spre viitor.

9. [ADSA]  Cum ați vedea ideea ca fiecare confrate care ocupă o demnitate în profesie să prezinte periodic, anual sau semestru, un raport detaliat de activitate, care să fie postat pe site-ul Baroului?
R: [Iosif Friedmann]  Ar fi o măsură benefică pentru profesie și un factor de îmbunătățire a activității desfășurate.
Raportul de activitate anual, cred că reprezintă un factor dinamizant al activității desfășurate și al unei continuități.
În acest moment activitatea fiecărui membru al Consiliului se realizează prin Raportul organului de conducere, într-un act unitar. Unicitatea acestui act, numit ”Dare de seamă” sau ”Raport de activitate”, la acest moment este sinteza activității întregului Consiliu, defalcat pe departamente și compartimente.

10. [ADSA]  Se tot vorbește de informatizare, de dosarul electronic… Instanțele din Ardeal utilizează deja aceste facilități de ani buni. Ca și consilier al Baroului București cum vedeți această problemă? Concret, ați întreprins vreun demers?
R: [Iosif Friedmann]  Instanțele trebuie să realizeze informatizarea și dosarul electronic. Este o problemă ce ține exclusiv de instanță, sub aspect logistic și se face în limita unui buget alocat.
Experiența pe care o am la dosarele Curții Constituționale confirmă că informatizarea/dosarul electronic este eficientă și trebuie să conducă la ușurarea muncii Avocatului.

11. [ADSA]  Sunt avocați care i-ar dori un sediu nou, modern și care să ofere o serie de facilități pentru confrați – o bibliotecă, un club al avocaților, spații de discuții… Are Baroul București rezerve financiare pentru un sediu nou? Ați întreprins ceva concret în acest sens?
R: [Iosif Friedmann]  Sediul actual este situat central în apropierea principalelor instanțe și care printr-o organizare corespunzătoare asigură funcționalitatea pentru care a fost gândită.
La ultima Adunare Generală a Baroului București, din anul 2018, votul majoritar a fost împotriva achiziționării unui imobil nou, Avocații pronunțându-se împotriva oricărei investiții.
Biblioteca actuală este corespunzătoare și funcțională, atât ca dotare și spațiu.
Un club al Avocaților este într-adevăr necesar, dar orice investiție trebuie să fie făcută cu acordul expres al Adunării Generale.
Aspectele privitoare la existența sau nu a unei rezerve financiare pentru un sediu nou, rezultă din Raportul comisiei de cenzori și din propunerea de Buget pentru perioada următoare.
Se impune o mențiune expresă, anume de că de foarte mulți ani cotizația lunară/anuală a Avocaților pentru Baroul București s-a menținut la nivelul de la începutul anilor 2000, suntem în anul 2019.
În opinia mea, un sediu corespunzător numărului nostru actual de Avocați, trebuie să fie achiziționat de Baroul București, împreună cu Filiala București – Ilfov a Casei de Asiguări a Avocaților și de ce nu, împreună cu U.N.B.R. și C.A.A., într-o zonă aflată în aproperea instanțelor.

12. [ADSA]  Cu privire la rolul Baroului București în cadrul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România și a Comisiei Permanente, există voci care spun că acesta nu prea există, deșii avem o reprezentare consistentă… Cum comentați?
R: [Iosif Friedmann]  Nu pot spune că Baroul București are o ”reprezentare consistentă” la nivel național, în cadrul Consiliului UNBR și a Comisiei Permanente.
Raportat la numărul de Avocați din Baroul București în organele centrale – Consiliul UNBR și Comisia Permanentă – numărul nostru este mic.
Din păcate Legea, Statutul și alte regulamente, plafonează numărul delegaților de la Baroul București.
Baroul București este vădit discriminat la numărul de delegați și candidați pentru structurile naționale centrale.
Baroul București este cel mai important contributor la formarea tuturor bugetelor organelor centrale și al UNBR, dar numărul nostru nu este conform aportului pe care îl avem.
Personal nu am fost ales în organele centrale ale UNBR sau ale CAA, deși am candidat pentru aceste organe reprezentative ale profesiei de Avocat și nu știu cum se desfășoară activitatea acestora.
Am propus pentru a da eficiență democrației profesionale, în Congresele UNBR la care am participat, constituirea unor organe consultative noi:
– Consiliul Decanilor din Barourile din România;
– Consiliul Prodecanilor din Barourile din România;
– Consiliul membrilor Consililor Barourilor din România;
– Consiliul membrilor Comisiilor de Cenzori ale Barourilor din România;
– Consiliul membrilor Comisiilor de Disciplină ale Barourilor din România.
Toate aceste consilii având atribuții consultative și de maximalizare a transparenței actului decizional de la nivelul central al UNBR și totodată de a adopta regulamente unitare pentru toate Barourile.
Similar, am considerat că și pentru sistemul CAA să existe Consilii ale organelor decizionale de la Filialele CAA.
Există în cadrul UNBR – la Consiliul Uniunii și la Comisia Permanentă – membri care nu au fost niciodată aleși de către Adunările Generale al Barourilor, ceea ce este contrar conceptului de democrație profesională.

13. [ADSA]  Aveți în vedere măsuri concrete de sprijinire a avocaților aflați la început de drum, altele decât furnizarea unor robe? Dacă da, la ce vă gândiți?
R: [Iosif Friedmann]  Măsurile de sprijinire a Avocaților stagiari – fiindcă la aceștia v-ați gândit – sunt și altele decât oferirea unei robe.
Baroul București le-a oferit și principalele coduri în format tipărit.
Instituțional le sunt puse la dispoziție gratuit, cursuri de pregătire profesională continuă și în conformitate cu Regulamentul SAJ au prioritate la oficii.
Avocații stagiari au Contractele cu formele de exercitare ale profesiei, care sunt verificate și avizate de Barou.
Cred că ar trebui pentru tinerii Avocați, nu numai stagiari, implementarea unui program comun cu Casa de Asigurări a Avocaților din România pentru facilități la efectuarea concediului pentru refacerea forței de muncă.

14. [ADSA]  Mandatele decanilor sunt limitate la două… Credeți că ar fi un pas înainte ca și în ceea ce privește președintele UNBR și consilierii barourilor să fie instituită o limitare? Cum motivați răspunsul?
R: [Iosif Friedmann]  Cred că trebuie aplicată aceeași măsură pentru toate demnitățile, mandate limitate la două consecutive, la toate palierele și la absolut toate organele de conducere și toate comisiile (inclusiv cenzori și disciplină) la UNBR și la CAA.
După o pauză de un mandat, poate candida din nou.
Este benefică limitarea la două mandate consecutive, deoarece pentru cel care este nou în exercitarea unei demnități dispare rutina.
Totuși trebuie asigurată o continuitate a profesiei.
Această asigurare a continuității este marea provocare pentru profesia de Avocat.
Totodată trebuie să fie reglementată situația incompatibilităților, stabilindu-se ca maximum, exercitarea unei singure demnități nu a mai multor demnități concomitent.
Nu ați abordat o problemă împortantă, aceea a INPPA-ului.
Cred că reforma INPPA-ului trebuie să fie una amplă.
Revenirea la toate formele de examinare la sistemul clasic, care pregătește profesioniști, care sunt intelectuali, anume la exemenele scris și oral. Toți lectorii INPPA să fie exclusiv Avocați cu o vechime în profesie de cel puțin 15 ani și să aibă cel puțin titlul științific de Doctor în științe juridice/Doctor în drept.
Totodată lectorii INPPA să fie autori de manuale pentru disciplinele pe care le predau Avocaților.
Să fie introduse ca discipline științifice obligatorii, așa cum am mai propus eu și anterior: Teoria Generală a Dreptului și Istoria profesiei de Avocat.
La primul Congres desfășurat după intrarea în vigoare a Legii nr. 51/1995, personal am propus înființarea Institutului Național pentru Perfecționarea Avocaților și a Avocaturii, propunere votată în unanimitate, dar transpusă în practică total diferit decât am propus eu.
La Congresul de anul trecut, s-a votat în unanimitate propunerea mea de a înființa un ”Centru de studii, documentare și cercetări privind Avocatura și istoria profesiei de Avocat” la nivelul UNBR, dar până la acest moment – cu toate că am stăruit – nu s-a făcut nimic.

* * *

Domnule Consilier, vă mulțumim pentru deschidere și vă dorim succes!

[Iosif Friedmann]  Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să discutăm aspecte importante ale profesiei de Avocat.
Dorindu-vă și dumneavoastră succes în activitatea profesională și personală.

Interviu Dl Avocat Iosif FRIEDMANN –NICOLESCU– Consilier in  Consiliului Baroului Bucuresti si candidat pentru un nou mandat

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *