O dezbatere electorală nu ar fi fost în avantajul anumitor avocați care se află la acest moment în conducerea Baroului București.

            Bună ziua stimate coleg/stimată colegă și mulțumim pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor transmise de confrați și sistematizate de ADSA.

 1. [ADSA] Duminică, 19.05.2019, au loc alegerile pentru organele de conducere ale Baroului București, alegeri la care candidați pentru demnitatea de consilier. Spre deosebire de alți ”ani electorali” – 2007, 2011 sau 2015, anul acesta nu au existat dezbateri, campania constând practic în prezentarea de către candidați a unor ”prezentări” și, eventual, a unor programe pe site-urile de specialitate sau pe rețelele de socializare. De ce credeți că lipsește dezbaterea în această campanie? Nu ar fi necesară? V-ați fi dorit dezbateri? Ți făcut vreun demers concret în acest sens?

R: [Danny Bardan ] Am constatat o pasivitate din partea actualei conduceri a Baroului București în ceea ce privește organizarea unor dezbateri electorale. Motivul? O dezbatere electorală nu ar fi fost în avantajul anumitor avocați care se află la acest moment în conducerea Baroului București. Cu toate acestea, apreciez că este lăudabilă inițiativa website-ului perol.ro care a organizat o dezbatere sub forma unor interviuri on-line dedicată avocaților care candidează pentru demnitatea de decan al Baroului București. De subliniat faptul că în cadrul acestei dezbateri s-a remarcat o reticență din partea unor candidați în ceea ce privește susținerea interviului sub forma unui clip video. Nu în ultimul rând doresc să felicit ADSA pentru implicare în mediul profesional inclusiv prin organizarea unei dezbateri electorale la NH Bucharest.

 1. [ADSA] Care este motivul care v-a determinat să candidați? Ați mai candidat și în anii trecuți? De ce credeți că anul acesta va fi altfel?

R: [Danny Bardan] Mă aflu la prima candidatură pentru demnitatea de consilier în Baroul București și la a patra candidatură pentru demnitatea de delegat al Baroului București la Congresul Avocaților. În anii trecuți, 2016 – 2018 am candidat și am fost desemnat de către colegii avocați să reprezint Baroul din care fac parte la Congresul Avocaților.

La Congresul Avocaților din anul 2016 am criticat atingerea adusă independenței avocatului ca urmare a activității anumitor persoane juridice care acționează în calitate de mandatari a altor persoane fizice sau juridice și care se interpun în relația dintre avocat și client, încălcarea repetată de către anumiți avocați a normelor privind publicitatea profesională și am propus modificarea planului de învățământ în cadrul I.N.P.P.A. astfel încât acesta să nu se materializeze într-o reluare a cunoștintelor juridice dobândite de către avocații stagiari pe perioada cursurilor de licență sau de master.

În cadrul Congresului Avocaților din anul 2017 am formulat o serie de propuneri în vederea adoptării unor norme prin care să fie garantată o protecție profesională avocaților colaboratori și salarizați în interiorul profesiei în raport cu formele de exercitare a profesiei de avocat, eradicării avocaturii clandestine și majorarea onorariilor avocaților care asigură asistența juridică obligatorie.

Cu ocazia Congresului Avocaților din anul 2018 am înscris pe ordinea de zi mai multe propuneri, cu precizarea că am reușit să obțin votul avocaților pentru adoptarea Hotărârii nr. 7 în sensul stabilirii, ca o conduită de bune practici, a faptului că se va pune în dezbaterea publică a avocaților, de către Consiliul U.N.B.R., cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile înainte de a fi pus pe ordinea de zi, orice proiect de majorare a contribuțiilor la Casa de Asigurări a Avocaților, la bugetul U.N.B.R., inclusiv taxele cursanților I.N.P.P.A.

 1. [ADSA] Cum apreciați activitatea în ansamblu a Consiliului Baroului București în acest mandat? Dar a Decanului și a Prodecanilor? Concret, plusuri și minusuri.

R: [Danny Bardan ] Activitatea Decanului și a Consiliului Baroului București poate fi descrisă ca fiind una de subzistență. De foarte mulți ani există o pasivitate nejustificată din partea conducerii Baroului București în ceea ce privește efectuarea unor demersuri concrete prin care activitatea profesională a avocatului să fie îmbunătățită sub toate aspectele. Există în Consiliul Baroului București avocați cu inițiativă, dar aceștia sunt în minoritate și prin urmare nu își pot impune ideile care au drept scop promovarea intereselor legitime ale avocaților.

 1. [ADSA] Ce obiective v-ați propus? Ce credeți că nu a funcționat bine în activitatea Baroului?

R: [Danny Bardan ]

 1. Inițierea demersurilor la nivel instituțional și finalizarea acestora în sensul implementării dosarului electronic la nivelul Curții de Apel București și a instanțelor de judecată aflate în raza acesteia.
 2. Inițierea demersurilor la nivel instituțional și finalizarea acestora în sensul încheierii unui protocol cu Compania Municipală Parking București și/sau Municipiul București în vederea negocierii unor tarife de parcare rezonabile pentru avocații care își parchează autovehiculele în parcările cu plată aflate în apropierea instanțelor de judecată din Municipiul București.
 3. Inițierea demersurilor la nivelul organelor de conducere ale profesiei de avocat și finalizarea acestora în sensul eliminării din Regulamentul S.A.J. a normelor care prevăd obligativitatea obținerii unei aprobări din partea decanului sau a consilierului coordonator în vederea substituirii avocatului.
 4. Inițierea demersurilor la nivelul organelor de conducere ale profesiei de avocat și finalizarea acestora prin modificarea planului de învățământ al I.N.P.P.A. în sensul dobândirii de către avocații stagiari a cunoștințelor specifice exercitării profesiei de avocat și care au drept scop dezvoltarea profesională și protejarea acestora în raport cu terțe persoane fizice sau juridice.
 5. Inițierea demersurilor la nivel instituțional și finalizarea acestora în sensul încheierii unor protocoale cu diverse entități juridice pentru a facilita, sub aspect financiar, accesul avocaților la activități sportive, recreative, turistice, etc.
 6. Inițierea demersurilor la nivel instituțional și finalizarea acestora în sensul încheierii unui protocol cu Consiliul Superior al Magistraturii prin care să se stabilească faptul că instanțele de judecată nu vor comunica acte de procedură către justițiabilii persoane fizice sau juridice care au domiciliul respectiv sediul procesual ales la formele de exercitare ale profesiei de avocat în luna august și în perioada 20 decembrie – 5 ianuarie a fiecărui an, cu excepția cauzelor civile care se soluționează potrivit legii cu celeritate și a cauzelor penale.
 7. Inițierea demersurilor la nivel instituțional și finalizarea acestora în sensul elaborării unei metodologii privind dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor societăților comerciale înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comețului care au în componența actului constitutiv codul CAEN 6910 – Activități juridice, prin raportare la Recursul în interesul legii admis prin Decizia nr. XXII din 12 Iunie 2006 a Î.C.C.J., publicată în Monitorul Oficial nr. 936 din 20 noiembrie 2006.
 8. Inițierea demersurilor la nivelul Baroului București și finalizarea acestora în sensul organizării mai multor evenimente de socializare sau evenimente sportive pentru avocați și care sunt adaptate realităților cotidiene.
 9. Consultarea avocaților din Baroul București pentru a identifica modificările necesare și oportune în ceea ce privește organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

 1. [ADSA] Unii confrați acuză organele profesiei de lipsă de transparență… Cum comentați? Ar fi mai bine să fie publice ședințele consiliului? Eventual să fie transmise live?

R: [Danny Bardan ] Sunt de părere că avocații trebuie să fie informați după fiecare ședință de consiliu cu privire la toate deciziile și hotărârile adoptate de către Consiliul Baroului București, inclusiv cu privire la prezența consilierilor la sedințe și votul exprimat de către fiecare membru al Consiliului. Pentru a se atinge acest obiectiv este necesară modificarea legislației profesiei de avocat care la acest moment prevede anumite restricții.

 1. [ADSA] Alții spun că organele profesiei ocolesc problemele reale ale avocaturii, cum ar fi: comportamentul arogant, discreționar și abuziv a unor magistrați, șicanele de la arhivele instanțelor, lipsa locurilor de parcare din incinta instanțelor… Cum comentați?

R: [Danny Bardan ] Există două variante, fie ne aflăm în prezența unei rele  – credințe din partea anumitor avocați din Consiliul Baroului, fie ne aflăm în prezența unei pasivități care are la bază o lipsă majoră de implicare în vederea soluționării probelor reale ale avocaților.

 1. [ADSA] Există confrați care cred că Legea nr. 51/1995 este depășită de vremuri. Credeți că avem nevoie de o nouă lege? Dacă da, ce anume ar trebui schimbat?

R: [Danny Bardan ] Legislația profesiei de avocat trebuie să fie modernizată prin raportare la relațiile juridice, sociale și economice din prezent.

 1. [ADSA] Cum vedeți actuala reglementare a publicității formelor de exercitare a profesiei? Ar fi benefică o liberalizare totală?

R: [Danny Bardan ] Se impune o actualizare a modului în care formele de exercitare a profesiei de avocat își pot face publicitate, dar cu respectarea și protejarea prestigiului profesiei de avocat.

 1. [ADSA] Cum ați vedea ideea ca fiecare confrate care ocupă o demnitate în profesie să prezinte periodic, anual sau semestru, un raport detaliat de activitate, care să fie postat pe site-ul Baroului?

R: [Danny Bardan ] Militez pentru o transparență totală în profesia de avocat.

 1. [ADSA] Se tot vorbește de informatizare, de dosarul electronic… Instanțele din Ardeal utilizează deja aceste facilități de ani buni. Cunoașteți demersurile făcute de actualul Consiliu în acest sens? Dumneavoastră ce ați face?

Ca și consilier al Baroului București cum vedeți această problemă? Concret, ați întreprins vreun demers?

R: [Danny Bardan ] Sunt la prima candidatură în ceea ce privește demnitatea de consilier în Baroul București și primul obiectiv pe care mi l-am propus constă în inițierea demersurilor la nivel instituțional și finalizarea acestora în sensul implementării dosarului electronic la nivelul Curții de Apel București și a instanțelor de judecată aflate în raza acesteia.

 1. [ADSA] Sunt avocați care i-ar dori un sediu nou, modern și care să ofere o serie de facilități pentru confrați – o bibliotecă, un club al avocaților, spații de discuții… Are Baroul București rezerve financiare pentru un sediu nou?

R: [Danny Bardan ] Raportările financiare ale Baroului București confirmă existența unui excedent, motiv pentru care apreciez că în urma consultării tuturor avocaților pe această temă putem ajunge la o concluzie cu privire la acest subiect.

 1. [ADSA] Cu privire la rolul Baroului București în cadrul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România și a Comisiei Permanente, există voci care spun că acesta nu prea există, deși avem o reprezentare consistentă… Cum comentați?

R: [Danny Bardan ] Cred că anumiți avocați care reprezintă Baroul București în Consiliul U.N.B.R. și în Comisia permanentă susțin mai mult interesele Uniunii Naționale a Barourilor din România și mai puțin pe cele ale  Baroului din care fac parte.

 1. [ADSA] Aveți în vedere măsuri concrete de sprijinire a avocaților aflați la început de drum, altele decât furnizarea unor robe? Dacă da, la ce vă gândiți?

R: [Danny Bardan ] Avocații care se află la început de carieră  trebuie să aibă acces la spații / birouri special amenajate de către Baroul București în care să se desfășoare întâlnirile acestora cu clienții.

 1. [ADSA] Cum vedeți dialogul interprofesional? Credeți că actualul Consiliu a făcut ce trebuia în acest sens? Dacă nu, ce este de făcut?

R: [Danny Bardan ] Foarte slab! Este necesară o nouă abordare din partea Consiliului Baroului în ceea ce privește dialogul interprofesional. Organizarea mai multor evenimente, conferințe, mese rotunde, etc. pot aduce un plus pe această temă.

 1. [ADSA] Mandatele decanilor sunt limitate la două… Credeți că ar fi un pas înainte ca și în ceea ce privește președintele UNBR și consilierii barourilor să fie instituită o limitare? Cum motivați răspunsul?

R: [Danny Bardan ] Apreciez că două mandate consecutive pentru demnitatea de consilier sunt rezonabile pentru un avocat care înțelege că ocuparea unui loc în Consiliul Baroului are un început și un sfârșit. După o pauză de un mandat, avocatul respectiv poate să se reînscrie în cursa electorală pentru un nou mandat de consilier.

 1. [ADSA] Dacă ar fi să dați bile – albe și negre – actualilor consilieri, cum le-ați distribui? Cui bile albe, cui bile negre?

R: [Danny Bardan ] Bile albe: Iosif Friedmann – Nicolescu, Mihnea Stoica, Daniel Fenechiu.

     Bile negre: Le vom afla cu ocazia rezultatului final al votului.

 1. [ADSA] Candidați și pentru un mandat de reprezentant la Congresul Avocaților. Ce așteptări aveți de la Congres?

R: [Danny Bardan ] Avocații care participă la Congresul Avocaților să studieze materialele care sunt analizate, să fie activi în dezbateri și să își exprime votul în interesul profesiei de avocat.

  Domnule coleg/Doamnă colegă, vă mulțumim pentru deschidere și vă dorim succes!

Interviu cu Av Bardan – Raine Danny Gabriel- candidat la Consiliul Baroului București

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *