Informaţii utile privind dispoziţiile comunitare în domeniul securităţii sociale, cu precădere în domeniul asigurărilor de sănătate

scris de Av . Bogdan Staicu

    De-a lungul mai multor săptămâni ne propunem să furnizăm informaţii uşor de înţeles referitoare la drepturile şi obligaţiile în domeniul securităţii sociale când cetăţenii români se află sub incidenţa sistemelor de securitate socială a două sau mai multe state membre UE. Sistemele de securitate socială sunt foarte diferite de la un stat la altul şi dispoziţiile comunitare de securitate socială , evoluând în permanenţă ,nu urmăresc să le armonizeze .
    Unicul scop al acestor dispoziţii este evitarea , în parte sau în totalitate , a pierderii drepturilor de securitate socială atunci când se fac deplasări dintr-un stat membru în altul. După cum se ştie de la 01.01.2007 , odată cu aderarea la U.E. , România aplică prevederile Regulamentului CEE nr.1408/71 al Consiliului , Regulamentului nr.574/72 al Consiliului în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială . Fără existenţa dispoziţiilor comunitare în domeniul securităţii sociale , milioane de cetăţeni europeni ar fi insuficient protejaţi .Lucrătorii salariaţi şi lucrătorii independenţi, funcţionarii , titularii unei pensii , studenţii , turiştii şi alte categorii de persoane care-şi exercită dreptul lor de a se deplasa şi de a rămâne un timp , în mod liber în interiorul Uniunii Europene , sunt confruntaţi de multe ori cu aspecte şi probleme legate de securitatea lor socială .
    Legislaţiile naţionale în domeniul securităţii sociale nu sunt întotdeauna capabile să răspundă în totalitate sau parţial la mulţimea de probleme : numeroşi lucrători se expun riscului să fie asiguraţi de două ori sau deloc , putând astfel să piardă drepturile de prestaţii de securitate socială când nu ar avea posibilitatea de a obţine altele .Iată de ce avem nevoie de dispoziţii europene aplicabile în toată Europa pentru a garanta o protecţie eficientă şi completă . Persoanele protejate de aceste dispoziţii nu îşi vor exercita fără frică dreptul lor de ase deplasa şi de a sta o perioadă în interiorul Uniunii Europene , decât dacă sunt sigure că nu vor fi lezate sub aspectul securităţii sociale .În prezent , dispoziţiile comunitare în domeniul securităţii sociale nu sunt valabile pentru toate persoanele care se deplasează sau rămân o perioadă în statele membre ale U.E.
    Presupunând că au cetăţenia unui stat membru al U.E. , numai următoarele categorii de persoane sunt protejate de dispoziţiile comunitare :

  • Lucrătorii salariaţi şi lucrătorii independenţi care sunt sau care au fost asiguraţi în cadrul legislaţiei unuia dintre aceste state ;
  • Funcţionarii ;
  • Studenţii ;
  • Titularii unei pensii , chiar dacă sau pensionat înainte ca ţara lor să adere la U.E.;
  • Membrii familiilor sau urmaşii persoanelor menţionate , oricare ar fi cetăţenia lor . În principal , statutul de membru al familiei este definit în legislaţia statului de domiciliu ;
  • Cei care provin din ţări terţe

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *