Organizare

    ADUNAREA GENERALĂ este organul suprem de conducere al Asociaţiei. Adunarea Generală se compune, la constituire, din membrii fondatori şi, ulterior, din toţi membrii Asociaţiei.

   CONSILIUL DIRECTOR – este organul executiv al Asociației, care exercită conducerea Asociației între ședințele Adunării Generale și asigură punerea în executare a hotărârilor acesteia.

 • Fenechiu Cătălin-Daniel – președinte
 • Aron Mariana-Manuela – vicepreședinte                            
 • Stoian Grigore-Gabriel – vicepreședinte              
 • Remus Iulian- Burciu – vicepreședinte                                              
 • Gabriela Savu – vicepreședinte
 • Silvana Racoviceanu – vicepreședinte
 • Mihai Rapcea – Vicepreședinte
 • Habără Simona-Mihaela – Trezorier  
 • Julia Zorkoczy – Secretar General

   PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI – este reprezentantul legal al Asociației în raporturile cu terții.

Președinte ales al ADSA este dl. FENECHIU CĂTĂLIN DANIEL.

COMISIA DE CENZORI – este organul de control financiar intern al Asociaţiei și este formată din 3 membrii desemnați de Adunarea Generală, pentru un mandat de 3 ani.

 • Popescu Cristina – cenzor extern, expert contabil
 • Robert Bucur
 • Florin Știolică

     CONSILIUL DE ONOARE ȘI ARBITRAJ – este organul colegial, format din 3 membri, desemnați de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani, care are competența cercetării abaterilor disciplinare ale membrilor și a aplicării de sancțiuni.

 • Epure Clement
 • Adrina Manoli
 • Bercea Ramona – Mădălina

Comments are closed.