Baroul Teleorman

CONDUCEREA BAROULUI TELEORMAN

Decan:

Av. Badica Ciprian

Prodecan si delegat U.N.B.R.:

Av. Mitroi Alexandru

 

Consilieri:

Av. Valu Maria

Av. Nitulescu Gratian

Av. Popescu Mariana

Av. Nicolescu Cosmin Marius

Av. Breban Cristina

Av. Stancu Dorel

Av. Cristian Claudiu

ADRESA:

Alexandria, Str. Dunarii, nr. 218, bl. Patria, sc. B, ap. 45

Tel/Fax: 0247310777

e-mail: baroulavtr@yahoo.com

CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – FILIALA TELEORMAN

Presedinte:

Av. Carnaru Florea

Consilieri:

Av. Dumitru Petre

Av. Hainagiu Lusu Vasile

STATUTUL CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR

Comments are closed.